LV/Prabhupada 0793 - Starp Norādījumiem Nav Atšķirības. Tādēļ Guru ir Viens

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Starp Norādījumiem Nav Atšķirības. Tādēļ Guru ir Viens
- Prabhupāda 0793


Lecture What is a Guru? -- London, August 22, 1973

Guru pienā mums ir saņemt zināšanu lāpu Un dot to nezinošajam, tumsas mācekļiem, Tas viņi em dod, atvieglo tos no tumsas jeb neziņas ciešanām. Tāds ir guru pienākums.

Cits pants saka,

tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet
samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham
(MU 1.2.12)

Tāds ir Vēdu noradījums. Kāds reiz jautāja, vai guru ir pilnībā nepieciešams. Jā, pilnība nepieciešams. Tāds ir Vēdu noradījums. Vēdas saka, tad-vijñānārtham. Tad-vijñāna nozīmē garīgās zināšanas. Garīgās zināšanas, lai iegūtu garīgās zināšanas. Tad-vijñānārtham. Sa—viens; gurum eva—eva nozīmē vajadzību; gurum—guru. Jāvēršas pie guru. Nevis kāda guru, bet konkrēta guru. Guru ir viens. Tā kā to izskaidrojis mūsu Revatīnandana Mahārādžs, giri nāk no mācekļu pēctecības. Kā pirms pieciem tūkstošies gadu norādīja Vjāsadēva jeb Krišna, to pašu norādām mēs. Tādēļ starp norādījumiem nav atšķirības. Tādēļ guru ir viens. Lai gan simtiem un tūkstošiem āčārju ir nākuši un gājuši, vēstījums ir tas pats. Tādēļ guru nevar būt divi. īsts guru atšķirīgi nerunās. Kāds guru saka, ka "manuprāt, tev būtu jādara tā", kāds guru teiks, ka "manuprāt, tev jādara tas" - viņi nav guru, bet gan nelieši. Guru nav "sava" viedokļa. Guru ir tikai viens viedoklis, tas pats, kādu izpauda Krišna, Vjāsadēva vai Nārada, Ardžuna vai Šrī Čaitanja Mahāprabhu, vai Gisvāmī. Jūs redzēsiet to pašu. Pirms pieciem tūkstošiem gadu Kungs Krišna pavēstīja Bhagavad-gītu, Vjāsadēva to pierakstīja. Vjāsadēva nesaka, ka "tas ir mans viedoklis". Vjāsadēva raksta, śrī bhagavān uvāca: "Ko es pierakstu, ir teikusi Dieva Augstākā Personība." Viņš neizsaka savu paša viedokli. Śrī bhagavān uvāca. Tādēļ viņš ir guru. Viņš nepārveido Krišnas vārdus. Viņš tos pasniedz, kā ir. Kā vēstnesis, pastnieks. Kāds uzrakstījis jums vēstuli, pastnieks jums to nodod. Tas nenozīmē, ka viņam vēstule jālabo, jārediģē, kaut kas tajā jāpieliek vai... Nē. Viņš to pasniedz. Tas ir viņa pienākums. Tad viņš ir guru. Viņš ir godīgs. Līdzīgi guru nevar būt divi. Atcerieties to. Cilvēks var atšķirties, bet vēstījums ir tas pats. Tādēļ guru ir viens.