LV/Prabhupada 0841 - Garīgi Nav Atšķirības Starp Parādīšanos un Aiziešanu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Garīgi Nav Atšķirības Starp Parādīšanos un Aiziešanu
- Prabhupāda 0841


731213 - Lecture Festival Disappearance Day, Bhaktisiddhanta Sarasvati - Los Angeles

nama oṁ viṣṇu-pādāya
kṛṣṇa-preṣṭhāya bhūtale
śrīmate bhaktisiddhānta
sarasvatīti nāmine

Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākurs aizgāja no šīs materiālās pasaules 31.decembrī 1936.gadā. Tātad pagājuši gandrīz četrdesmit gadi. Ir divas fāzes, prakaṭa un aprakaṭa, parādīšanās un aiziešana. Mums nav ko sērot par aiziešanu, jo Krišna un Krišnas bhaktas... Me tikai bhaktas, pat nebhaktas, neviens nemirst. Neviens nemirst, jo visas dzīvās būtnes... Tāpat kā Krišna ir mūžīgs... Tas apstiprināts Vēdu literatūrā, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upanišada 2.2.13.). Visaugstā Kunga arī aprakstīts kā nitya, mūžīgs, un dzīvās būtnes arī ir mūžīgas. Bet Viņš ir mūžīgais vadītājs. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Kvalitatīvi nav atšķirības starp Krišnu un dzīvajām būtnēm. Kvantitatīvi pastāv atšķirība. Kāda ir atšķirība starp nitya vienskaitlī un daudzskaitlī? Daudzkaitlī esošais nitya ir pakļautais, mūžīgais vienskaitļa nityas kalps. Tāpat kā jūs vēlaties kādam kalpot, un saimnieks ir kā jūs. Viņam ir divas rokas, divas kājas, tās pašas jūtas. Arī viņš ēd. Viss ir tāpat. Bet atšķirība ir tajā, ka ir saimnieks un kalps. Tas arī viss. Citādi visādā ziņā vienlīdzīgi. Garīgā ziņā starp aiziešanu un pazušanu nav atšķirības. Tāpat kā no materiālā viedokļa piedzimstot... Pieņemsim, ka jums piedzimis dēls, jūs kļūstat ļoti laimīgi. Tas pats dēls nomirstot jums sagādā bēdas. Tas ir materiāli. Garīgi nav tādas atšķirības starp piedzimšanu un nāvi. Lai gan tā ir Om Višnupādas Bhaktisiddhāntas Sarasvatī Thākura aiziešanas diena, nav nekā, par ko sērot. Lai gan mēs izjūtam nošķirtību, tāda sajūta ir, bet garīgi starp parādīšanos un aiziešanu nav atšķirības. Narotamas Dāsa Thākura dziesma saka, ye anilo prema-dhana. Vai kāds no jums zina? Vai kāds var to nodziedāt? Ak. Ye anilo prema-dhana, karuṇā pracura, heno prabhu kothā gelo. Es neatceros visu dziesmu. Mēs sērojam, ka... Šrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākurs šo ziņu atnesa, lai izplatītu visā... Protams, Šrī Čaitanja Mahāprabhu izpauda savu vēlēšanos, ka

pṛthivīte āche yata nagarādi-grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma

Viņš pareģoja, ka "Visā pasaulē, cik vien tur ciematu un pilsētu, visur būs zināms Mans vārds." Šrī Čaitanjas Mahāprabhu vārds. Ko mēģina tagad, patiesībā ir... Lai izpildītu Šrī Čaitanjas Mahāprabhu vēlēšanos, ko Viņš teica personīgi,

bhārata bhūmīte manuṣya janma haila yāra
janma sārthaka kari kara para-upakāra
(ČČ Ādi 9.41)

Viņš vēlējās, lai Viņa vārds izplatītos visā pasaulē, katrā ciematā un pilsētā. Un kurš to darītu? Viņš prasīja, lai visi, kas piedzimuši Bhārata-varšā, Indijā, to uztvertu kā pienākumu: vispirms pilnveidotu sevi, saprotot Šrī Čaitanjas Mahāprabhu filozofiju, tad to izplatītu. Tāds bija katra indieša pienākums.

Indietim, īpaši Indijā, ir īpaša privilēģija izmantot Vēdu literatūru. Citās valstīs tādas priekšrocības nav. Ja kāds vēlaspilnveidot savu dzīvi, tad viņam jāizmanto plašais Indijas garīgo zināšanu krājums.