Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

LV/Prabhupada 0940 - Garīgajā Pasaulē Nav Darba. Ir Tikai Ānanda, Prieks

From Vanipedia


Garīgajā Pasaulē Nav Darba. Ir Tikai Ānanda, Prieks
- Prabhupāda 0940


730427 - Lecture SB 01.08.35 - Los Angeles

Šajā materiālajā pasaulē piedzimušajiem nevajadzētu domāt, ka "es esmu godāts viesis vai znots". Nē. Ikvienam jāstrādā. To jūs redzat visā pasaulē. Jūsu valstī ir prezidents, visur - arī vienš augu dienu un nakti smagi strādā. Citādi viņš nevar paturēt prezidenta krēslu. Tas nav iespējams. Visas smadzenes piesātinātas ar politiskiem notikumiem. Tik daudz problēmu, risinājumu. Viņam jāstrādā. Līdzīgi cilvēks uz ielas, arī viņam jāstrādā. Tāda ir materiālā daba. Jums jāstrādā. Tā nav garīgā pasaule. Garīgā pasaule nozīmē, ka nav darba. Ir tikai ānanda, prieks. To jūs redzat Krišnas grāmatā. Viņi nestrādā. Krišna dodas ar teliņiem un govīm. Tā nav strādāšana. Tā ir izprieca. Viņi deji, dodas uz mežu, sēž pie Gangas upes. Dažkārt uzbrūk kāds dēmons, Krišna to nogalina. Tas viss ir izprieca. Ānanda-mayo 'bhyāsāt. Tā ir garīgā pasaule. Piemēram garīgas darbības. Mēs esam... Mums ir tik daudz atzaru, biedru, bet mēs nestrādājam. Vienkāršs garīgās dzīves piemērs. Mūsu kaimiņi ir skaudīgi: "Kā šie cilvēki dejo un skandē, un ēd?" Jo viņi smagi strādā kā kaķi un suņi, mums tādas atbildības nav. Mums nav jādodas uz biroju vai rūpnīcu. Prakstisks piemērs. Šeit ir vien kripata no garīgās dzīves. Jūs vienkārši mēģināt nonākt garīgā dzīvē, piemērs. Šajā kripatā ir tik daudz baudas, tikai kripatā. Tikai iedomājieties, kāda ir realitāte. Ikviens to var apzināties. tas ir praktiski. Dzīvojiet garīgu dzīvi, mēs aicinām! "Lūdzu, nāciet, peivienojieties mums. Skandējiet, dejojiet ar mums, ēdiet prasādu, esiet laimīgi!" "Nē, nē, mēs strādāsim." Tikai paskat. Kāds ir mūsu darbs? Mēs vienkārši sludinām: 'Lūdzu, nāciet." "Nē." "Kāpēc?" "Es strādāšu kā kaķis un suns", tas arī viss. Vienkārši mēģiniet saprast. Tāda ir atšķirība starp garīgo dzīvi un materiālo dzīvi. Materiāla dzīve nozīmē smagu darbu. Jūs piespiedīs. Avidyā-karma-saṁjñānyā tṛtīyā śaktir iṣyate (ČČ Ādi 7.119). Kad analizējam Krišnas enerģiju Višnu Purānā, tiek teikts, viṣṇu-śaktiḥ parā proktā. Višnu enerģija ir parā, augstākā jeb garīgā enerģija. Parā un aparā, par tām esat lasījuši Bhagavad-gītā. Apareyam itas tu vidhi me prakṛtiṁ parā (BG 7.5). Kad Krišna analizē, pieminētas tiek divas dabas, parā un aparā, zemākā un augstākā. Tā arī ir daba, bhūmih, āpaḥ, analo, vāyuḥ, zeme, ūdens, uguns, gaiss. Tā arī ir Krišnas daba. Krišna saka: vidhi me prakṛtiḥ aṣṭadhā. "Šie astoņi materiālās dabas veidi ir Mana daba, tā ir Mana enerģija. Bet viņi ir apareyam. Tā ir zemākā enerģija. Un ir vēl viena ausgtākā daba." "Kāda tā ir, kungs?" Jīva-bhūta, šī dzīvā būtne. Un šie muļķi nezina, ka darbojas divas dabas - materiālā un garīgā. Garīgā daba ir materiālajā, tādēļ tā strādā. Citādi materiālajai dabai nav spēka darboties neatkarīgi. Šo vienkāršo lietu materiālie zinātnieki saprast nespēj.