LV/Prabhupada 0945 - Bhagavata-dharma Nozīmē Attiecības Starp Bhaktām un Kungu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhagavata-dharma Nozīmē Attiecības Starp Bhaktām un Kungu
- Prabhupāda 0945


720831 - Lecture - New Vrindaban, USA

Es saku jums lielu paldies par piedalīšanos šajā Krišnas apziņas kustībā. Kā jau aprakstījis Šrīman Kīrtanānanda Mahārādžs, šo bhāgavata-dharmu teicis Bhagavāns. Kungs Bhaga nozīmē laimi, un vān nozīmē tas, kam piemīt. Šie divi vārdi, apvienoti kopā, rada vārdu Bhagavāns jeb pārpasaulīgi veiksmīgais. Mēs aprēķinām savu laimi, ja kāds ir ļoti bagāts, ja kāds ir ļoti spēcīgs, ja kāds ir ļoti skaists, ja kāds ir ļoti gudrs, ja kāds ir atsacīšanās dzīves kārtā. Šādā veidā ir sešas pilnības, šīs pilnības, kad tās piemīt pilnā apmērā, bez sacensības, tas tiek saukts par Bhagavānu. Bagātākais no visiem, gudrākais, pats skaistākais, pats slavenākais, visvairāk atsacījies no visiem - šāds ir Bhagavāns. Un bhāgavata arī radusies no vārda bhaga. No bhagas, kad to izmanto kā divdabja papildinātāju, sauc par bhāgu. Tātad bhāgavata. Tas pats, vān, šis vārds radies no vārda vat, vat-šabda, Bhāgavata. Sanskritā katrs vārds izvietots gramatiski un sakārtoti. Katrs vārds. Tādēļ to sauc par sanskritu. Sanskrits nozīmē pārveidots. Mēs nevaram kaprīzi ko sagudrot. Tam jābūt saskaņā ar gramatikas noteikumiem.

Bhāgavata-dharma nozīmē attiecības starp bhaktām un Kungu. Kungs ir Bhagavānsm bhakta ir bhāgavata, tas ir, attiecībās ar Bhagavānu. Ikviens saistīts ar Dieva Augstāko Personību, tāpat kā tēvs un dēls vienmēr ir saistīti. Tādas attiecības nevar pārtrūkt nekad, tomēr dažkārt gadās, ka dēls, izmantojot savu neatkarību, aiziet no mājām un aizmirst mīlošās attiecības ar tēvu. Jūsu valstī tas nav nekas neparasts. Tik daudz dēlu aiziet no tēva gādīgajām mājām. Tā ir ļoti parasta pieredze. Ikvienam ir neatkarība. Līdzīgi mēs visi esam Dieva dēli, bet mēs tajā pašā laikā esam neatkarīgi. Ne pilnīgi neatkarīgi, bet neatkarīgi. Mums ir tieksme uz neatkarību. Jo Dievs ir pilnīgi neatkarīgs, mēs esam dzimuši no Dieva, tādēļ mums ir neatkarības īpašība. Lai gan mēs neesam pilnīgi neatkarīgi kā Dievs, bet mums ir tieksme uz neatkarību. Tātad dzīvās būtnes, mēs - neatņemamas daļiņas no Dieva - Dievs - kad mēs vēlamies neatkarīgi no Dieva - tāds ir mūsu saistītais stāvoklis.