MK/Prabhupada 0035 - Во ова тело постојат две живи суштества

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Во ова тело постојат две живи суштества
- Prabhupāda 0035


Lecture on BG 2.1-11 -- Johannesburg, October 17, 1975

Кришна ја превзема улогата на гуру и почна да го подучува Арџуна. „Tam uvāca hṛṣīkeśaḥ. Hṛṣīkeśa...“, едно од имињата на Кришна е Хршикеш. Зборот Хршикеш доаѓа од зборовите „хришика-иша“. „Хришика“ значи сетила, а „иша“ значи господар. Тоа значи дека Кришна е Господар на сетилата, на сетилата на сите живи суштества. Тоа ќе биде објаснето во Тринаестото поглавје, „kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata“ (БГ 13.3). Во ова тело постојат две живи суштества. Едното сум јас, индивидуалната душа, атма; а другото суштество е Кришна, Параматма. „Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe arjuna tiṣṭhati“ (БГ 18.61). Тоа значи дека вистинскиот сопственик на ова тело е Параматмата. Јас добив можност да го користам ова тело и моите таканаречени сетила, всушност не се мои сетила. Јас не сум тој, кој ја створил мојата рака. Мојата рака ја створил Господ, Кришна, со посредство на оваа материјална природа, а раката ми е дадена да ја користам за свои потреби, за исхрана, за собирање работи...Но, всушност тоа не е моја рака. Во случај да раката, која велам дека е моја, постане парализирана, не можам да ја користам бидејќи силата и ја одземал вистинскиот сопственик, Господ. Исто како во случај на изнајмена куќа, во која живеете. Ако Сопственикот на куќата ве исфрли од неа, таму повеќе не можете да живеете. Не можете да ја користите. Слично на тоа, можам да го користам ова тело, се додека вистинскиот сопственик на ова тело, Хршикеш, ми дозволи да останам во него. Затоа, името на Кришна е Хршикеш. А ова Движење за Свесност за Кришна значи дека сме ги прифатиле сетилата кои ни ги дал Кришна. И тие сетила треба да бидат употребени за Кришна. И наместо да ги користиме за Кришна, ние ги користиме за лично сетилно уживање. Тоа ја објаснува нашата мизерна состојба на животот. Исто како што живеете во простор, за кој треба да плаќате рента, а доколку не платите, мислејќи дека тоа е ваш имот, ќе имате проблеми. Слично, Хршикеш значи дека вистинскиот сопственик на се е Кришна. Тој имот ми е само даден на користење. Тоа е речено во Бхагавад Гита.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
(БГ 18.61).

Јантра значи биолошка машина, тело. Оваа машина ( тело ) сум го добил од Кришна, бидејќи имав желба да „Ако ја добијам оваа машина во форма на човечко тело, ќе можам да уживам на овој начин“. И Кришна ја исполнил вашата желба: „Секако, еве ти тело“. А ако јас помислам „Ако добијам телесна машина со која можам да ја вшмукам крвта на некое животно“, Кришна вели „Да, земи ја оваа машина на тигрово тело и користи ја“. Точно тоа и се случува. Затоа неговото име е Хршикеш. Дури тогаш, кога правилно ќе разбереме дека „Јас не сум сопственик на ова тело... Кришна е сопственик на ова тело. Сакав одреден тип на тело за да го користам за сетилно уживање. Тој тоа ми го даде и сега јас не сум среќен“. Тогаш ќе научиме како да го користиме ова тело, за неговиот вистински сопственик. И тоа се нарекува бхакти, предаденост на Бог. „Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate“ (ЧЧ Мадја 19.170). Тоа значи дека, кога овие наши сетила, затоа што Кришна е вистински сопственик на овие сетила, тој е вистински сопственик на ова тело, ќе бидат искористени за служба за Кришна, тоа е тогаш совршенство на живеењето.