MK/Prabhupada 0140 - Едниот пат е побожен; другиот е безбожен - нема трет пат

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0139
Следна страна - Видео 0141 Go-next.png

Едниот пат е побожен; другиот е безбожен - нема трет пат
- Prabhupāda 0140


Lecture on SB 6.1.45 -- Laguna Beach, July 26, 1975

Ова е движењето за свесност за Кришна. Ние ги подучуваме луѓето дека страдаат живот по живот. Во моментов човечкото општество е во таква положба што не знае дека постои живот после овој живот. Толку се напредни. Како мачките и кучињата, тие не знаат дека постои живот после животот. Тоа е тука потврдено: yena yāvān yathādharmo dharmo veha samīhitaḥ. Иха, иха значи: „Во овој живот". Sa eva tat-phalaṁ bhuṅkte tathā tāvat amutra vai. Амутра значи: „Следниот живот". Ние се припремаме за следниот живот во овој...Yatha adharmaḥ, yathā dharmaḥ. Постојат две работи: може да делувате побожно или безбожно. Не постои трет пат. Едниот пат е побожен; другиот е безбожен. Тука и двата се спомнати. Yena yāvān yathādharmaḥ, dharmaḥ. Дхарма значи изворно. Дхарма не значи, како што е преведена во некои англиски речници: „Вид на вера". Верата може да биде слепа. Тоа не е дхарма. Дхарма значи првобитната, изворна положба. Тоа е дхарма. Неколкупати реков... Исто како водата. Водата е течна. Тоа е нејзината дхарма. Водата, доколку поради околностите стане цврста, лед, не тече, таа се труди повторно да стане течна затоа што тоа е нејзината дхарма. Оставете лед и постепено ќе стане течен. Тоа значи дека цврстата состојба на водата е вештачка. Заради некаков хемиски состав, водата станува цврста, но по природа таа е течна.

Нашата сегашна положба е цврста: „Не слушај ништо за Бог". Но по природа ние сме слуга на Бог. Бидејќи трагаме по господар...Севишниот господар е Кришна. Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka maheśvaram (BG 5.29). Кришна вели: „Јас сум господарот на целата креација. Јас сум уживателот". Тој е господарот. Чаитанја Чаритамрита исто така: ekala īśvara kṛṣṇa. Ишвара значи контролор или господар. Ekala īśvara kṛṣṇa āra saba bhṛtya: „Освен Кришна, сите, било големо или мало живо суштество, сите се слуги, освен Кришна". Затоа ќе видите дека Кришна не служи никого. Тој едноставно ужива. Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka...Другите како нас, најпрвин работат многу тешко а потоа уживаат. Кришна никогаш не работи. Na tasya kāryaṁ kāranaṁ ca vidyate. Сепак Тој ужива. Тоа е Кришна. Na tasya...Тоа е ведското знаење. Na tasya kāryaṁ kāranaṁ ca vidyate: „Бог, Кришна, Тој немора ништо да прави". Како што гледате, Кришна секогаш танцува со гопиите и си игра со краварчињата. Кога ќе се умори, Тој си легнува покрај Јамуна и веднаш доаѓаат Неговите пријатели. Некој го лади; некој го масира. Затоа Тој е господарот. Каде и да оди Тој е господар. Ekala īśvara kṛṣṇa. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1). Севишниот контролор е Кришна. „Потоа, кој е контролор?" Не, нема некој што Него го контролира. Тоа е Кришна. Овде ние сме шеф на тој и тој, претседател на Соединетите Држави, но не сум севишниот контролор. Само што ќе посака јавноста веднаш ме симнува од позицијата. Тоа не го сфаќаме, се претставуваме како главни контролори, а всушност сме контролирани од некој друг. Значи не е контролор. Тука ќе наидеме на делимичен контролор кој е контролиран од некој друг. Значи Кришна е контролор и нема никој што Него го контролира. Тоа е Кришна; тоа е Бог. Тоа е науката на спознанието. Бог е оној кој контролира сè, но не е контролиран од никого.