MK/Prabhupada 0272 - Бхакти е трансцедентална

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Бхакти е трансцедентална
- Prabhupāda 0272


Lecture on BG 2.10 -- London, August 16, 1973

Овие се активностите, будалести активности. Но, кога некој е во гуна на доброст, тој е трезвен. Тој може да разбере што е вредноста на животот, како треба да живее, која е целта на животот, која е целта на животот. Целта на животот е да се разбере Брахман. Brahma jānātīti brāhmaṇaḥ. Затоа, добар квалитет значи брахмана. Слично на тоа, кшатрија. Значи тие се guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Гуна. Гуната треба да се земе предвид. Шри Кришна затоа рече: catur vārnām mayā sṛṣṭam gṇa-karma-vibhāgaşah (БГ 4.13). Заробени сме од некоја гуна. Многу е тешко. Но, веднаш можеме да ги надминеме сите гуни. Веднаш. Како? Со процесот на бхакти јога. Sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate (БГ 14.26). Ако го прифатите процесот на бхакти-јога, тогаш веќе не сте под влијание на било која од овие три квалитети, добрина, страст и незнаење. Тоа, исто така, е наведено во Бхагавад-гита: māṁ ca avyabhicāriṇī bhakti-yogena sevate. Секој кој е ангажиран во посветеното служење на Кришна, avyabhicāriṇī, без отстапување, верен, со искрено внимание, таквата личност, мам cāvyabhicāriṇī yogena, мам ca avyabhicārena yogena bhajate mām sa guṇān samatītyaitān (BG 14.26). Веднаш, станува трансцендентална во сите квалитети. Значи, посветеното служење не е во рамките на овие материјални квалитети. Тие се трансцендентални. Бхакти е трансцендентален. Затоа, не можете да го разберете Кришна или Бог без бхакти. Bhaktyā māḥ abhijānāti (БГ 18.55). Само bhaktyā māṁ abhijānāti. Инаку, тоа не е можно. Bhaktyā māḥ abhijānāti yāvan yas cāsmi tattvataḥ. Реалноста, во реалноста, ако сакате да разберете што е Бог, тогаш мора да го прифатите овој процес на бхакти, посветено служење. Тогаш ќе се менувате. Затоа, во Шримад Багаватам, Нарада вели: tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer (ШБ 1.5.17). Ако некој, дури и од сентимент, се откажува од својата професионална должност според гуната ... Тоа се нарекува свадхарма ... Свадхарма значи нечија должност според квалитетите што ги стекнал. Тоа се нарекува свадхарма. Брахмана, кшатрија, ваишиа, шудра, тие се поделени guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (БГ 4.13), по гуна и карма. Арџуна вели дека kārpaṇya-doṣopahataḥ-svabhāvaḥ (БГ 2.7). „Јас сум кшатрија.“ Тој го разбира тоа: „Јас правам грешка. Јас одбивам да се борам. Затоа, тоа е капраниа-доша, скржаво.“ Скржаво, значи дека имам некои средства да ги користам, но ако не ги користам ова се нарекува скржавец, kṛpaṇatā. Значи kṛpaṇatā, постојат две класи на луѓе, брахмани и шудри. Брахмани и шудри. Брахмана значи дека не е скржавец. Тој има можности, голема предност во оваа човечка форма на телото, вреден многу милиони долари, овој човек ... Но, тој не го користи правилно. едноставно гледајќи се: „Колку сум убав.“ Тоа е се. Само потрошете ја вашата убавина или искористете го вашето богатство, човекот ... Тоа е брахмана, да се биде либерален.