MN/Prabhupada 0008 - Кришна Өөрийгөө "Би бол бүгдийг Эцэг " хэмээн зарласан

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kṛṣṇa Claims That "I Am Everyone's Father" - Prabhupāda 0008


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

Энэтхэгт, бүхий л аугаа хүмүүс ариун гэгээнтнүүд болон ачарйа нар тэд бүгд Бурханлаг мэдлэгийг бүрэн эзэмшсан байдаг гэтэл бид үүний ач тусыг хүртэж чаддаггүй Эдгээр судар бичээсүүд зөвхөн Энэтхэгчүүд хинду шашинтан болон брахманад зориулагдсан биш. үгүй үүнийг хүн бүрт зориулсан Яагаад гэвэл Кришна: [Bg. 14.4] sarva-yoniṣu kaunteya sambhavanti mūrtayaḥ yaḥ tāsāṁ mahad brahma yonir ahaṁ bīja-pradaḥ pitā хэмээн тунхагласан байдаг Кришна: "Би бол бүгдийн эцэг " Тиймээс Тэрээр бид бүгдийг аз жаргалтай амар амгалан байгаасай хэмээн хүсдэг яг л эцэг хүн хүүхэд нь аз жаргалтай тогтуун сайхан байхад баярладагтай адил үүнтэй адилаар Кришна бид бүхнийг аз жаргалтай байгаасай гэж хүсдэг тиймээс ч Тэрээр заримдаа наашаа ирдэг Bg. 4.7] Yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati. Энэ бол Кришнагийн зугаа наадам Кришнагийн албатууд, Кришнагийн бишрэлтэнгүүд тэд бүгд Кришнагийн зорилгод хамрагдах хэрэгтэй Тэд Кришнагийн үүрэгт нэгдэх хэрэгтэй Үүнийг Чайтаниа Махапрабху хэлсэн āmāra ajñāya guru hañā tāra ei deśa yare dekha, tare kaha, 'kṛṣṇa'-upadeśa [Cc. Madhya 7.128] Kṛṣṇa-upadeśa. Зүгээр л Кришнагийн Бхагавад Гитад юу гэж айлдсан тэрнийг бусдад номол энэ бол Энэтхэг хүн бүрийн үүрэг Чайтаниа Махапрабху: bhārata-bhūmite manuṣya janma haila yāra janma sārthaka kari para-upakāra. [Cc. Ādi 9.41] Тиймээс Энэтхэгчүүд:Энэтхэг хүн бол para-upakāra. Энэтхэг хүн бусдыг байлдан дагуулахад зориулагдаагүй энэ бол Энэтхэгчүүдийг хийх зүйл биш Энэтхэгийн түүх бүгд para-upakāra. хамаардаг Эрт цагт дэлхийн өнцөг булан бүрэн бүрээс хүмүүс Бурханлаг мэдлэгтэй болох гэж Энэтхэгт ирдэг байсан Есүс Христ хүртэл энд байсан Хятад болон өөр бусад олон улсаас Энэ бол түүх харин одоо бид өөрсдийн баялгаа мартсан байна ямар их бохирдоо вэ Кришнагийн ухамсарын гайхалтай хөдөлгөөн дэлхий даяар өрнөж байхад энэтхэгчүүд бид, улс төрийнхөн ч бас энд чих нь дүлий нүд нь балай байж байна Үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаагаарай азгүй байдалд өөрсдийгөө оруулж буй юм Гэхдээ Чайтаниа Махапрабхугийн зорилго Тэрээр ямар ч Энэтхэг хүн bhārata bhūmite manuṣya janma - хэрвээ тэр хүн мөн л юм бол Ведийн сургаалийн ач тусыг хүртэх хэрэгтэй мөн энэ мэдлэгийг дэлхий даяар түгээн дэлгэрүүлэх . Энэ бол para-upakāra. иймээс энэтхэгчүүд чадна. хүмүүс талархаж байна энэ европ америкийн залуус үүний ач тусыг хүртэж баярлан талархаж байна Би өдөр бүр хэдэн зуун талархлын, энэ хөдөлгөөн хичнээн ач тустай талаарх захиа хүлээн авч байна энэ бол бодит үнэн энэ бол үхсэн хүнд амьдрал өгч байгаатай л адил тиймээс би Энэтхэг хүн бүрээс ялангуяа төрийн түшээ танаас энэ хөдөлгөөнтэй нэгдэж өөртөө болон бусдад тусал Энэ бол Кришнагийн даалгавар, Кришнагийн зугаа Маш их баярлалаа