MN/Prabhupada 0014 - Бишрэлтэн хүмүүс ухамсарын өндөр түвшинд байдаг

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Devotees Are So Exalted - Prabhupāda 0014


The Nectar of Devotion -- Calcutta, January 30, 1973

Бишрэлтэн хүний хувьд Кришна тэдний гарт байдаг Ajita, jito 'py asau Кришнаг захирах боломжгүй ч тэрээр бишрэлтэндээ захирагдах дуртай энэ бол түүний байр суурь Тэрээр Йашода ээжид өөрийгөө тушаасантай адил Радхарани болон найзуудынхаа эрхшээлд байдаг Кришна тоглож байгаад ялагдвал найзуудыгаа үүрч гүйдэг хаан алиалагчтайгаа хамт явж байдаг алиалагч хааныг элэглэсэн ч тэрээр үүнд бухимддаггүй харин ч баярладаг алиалагч заримдаа... яг Гопала Бон гэдэг Бенгал алиалагч байсан нэг өдөр хаан нь асуужээ "Гопала чи болон илжигний хооронд ямар ялгаа байна?" Гэтэл тэрээр хаан хүртэл хоорондох зайгаа хэмжээд 1 м л зай байна гэж хэлсэн зөвхөн 1 метр Бүгд инээж эхэлжээ. Хаан ч мөн энэ доромжлолд баяссан Яагаад гэвэл заримдаа ийм байх хэрэгтэй байдаг. Иймээс Кришна ч бас.. Хүн бүр Түүний гайхалтай өндөр байр суурийг алдаршуулдаг Бүгд энэ бол Кришнагийн байр суурь - Бүхний дээд Бодгаль Вайкунтха гаригт хүн бүр л түүнийг алдаршуулдаг Бүгд л алдаршуулдаг Гэхдээ Вриндаванд Кришна түүнийг гутаахыг хүлээн зөвшөөрдөг Хүмүүс Вриндаванд юу болдог талаар хүмүүс мэддэггүй Тиймээс бишрэлтэнгүүд өндөр түвшинд байдаг Радхарани "Кришнаг битгий оруул гэж хэлэхэд " Кришна орж ирж чаддаггүй Тэрээр бусад гопи нараас "Намайг оруулаач гуйя " гэх мэтээр гуйдаг "Үгүй үгүй чи орж болохгүй " орж болохгүй гэдэг Кришна ийм л байдаг