MN/Prabhupada 0030 - Кришна зүгээр л баясан цэнгэгч

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kṛṣṇa Is Simply Enjoying- Prabhupāda 0030


Sri Isopanisad, Mantra 2-4 -- Los Angeles, May 6, 1970

Бүхний Дээд Бодгаль өөрийн ертөнцдөө оршин ахуй ч бидний хүрч чадах ухаанаас илүү хурдан Хүчирхэг хагас бурхад хүртэл түүнийг гүйцэхгүй Нэн газар байгаа хэдий ч тэрээр бүгдийг хийх чадвартай. Агаар гал зэргийг хангадаг Тэрээр бүхнээс илүү Үүнийг Брахма Самхитад мөн батлан өгүүлдэг: goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ (Bs. 5.37). Кришна Голока Вриндаванд үргэлжид байх хэдий ч түүнд хийх зүйл огтхон ч байдаггүй Тэрээр өөрийн хүрээлэн бишрэгчидтэй баясан нааддаг гопи нар, үхэрчин хөвгүүд ээж болон аав зэрэг Эрх чөлөөтэй бүрэн хамааралгүй Түүнийг хүрээлэгчид аюулд ороход Кришна тэднийг аврахыг хүсдэг. гэвч тэд Кришнагаас юу ч хүсдэггүй. Өө Кришна энд байна.. харж байна уу /инээв/ түүнийг хүрээлэгчидэд ямар ч зовнил байдаггүй Кришна Букээс та маш олон аюулт зүйлс болж байсныг уншиж болно Хөвгүүд Кришнатай хамт өдөр бүр тугал болон үнээдээ хариулан Йамуна мөрний эрэг дээр тоголдог байсан харин Камса маш олон чөтгөрүүдийг тэднийг устгуулахаар илгээдэг байсан Уншиж зургийг нь харж болно Гэвч тэд зүгээр л баясаж цэнгэдэг байсан учир нь тэд Кришнад бүрэн итгэдэг Энэ бол бурханлаг амьдрал Avaśya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana. Энэ бол гүн итгэл, "Ямар ч аюулд орсон байсан Кришна намайг аврах болно " ... энэ бол бүрэн өөрийгөө даатгах өөрийгөө даатгах 6 үе шат байдаг 1- т бурханлаг амьдралд таатай бүхнийг хүлээн авах бурханлаг үйлчлэлд таагүй нөлөө үзүүлэх бүхнээс татгалзах дараагийн алхам нь өөрийгөө Бурханы хүрээлэгсдийн нэг гэж үзэх Кришнад маш олон албатууд байдаг чи ч бас... хиймлээр биш өндөр түвшинд хүрэхэд өөрийгөө Кришнатай ямар харилцаатай болохоо мэднэ. өөрийгөө түүний албат мэт хүлээн авах үүний дараагийн шат нь "Кришна намайг хамгаалах болно " гэж бат итгэх Үнэндээ Тэрээр бүхнийг хамгаалж байдаг энэ бол баримт гэвч хий хуурмагт автах бид өөрсдийгөө л бид хамгаалж хооллож байна гэж боддог үгүй энэ тийм биш