Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

MN/Prabhupada 0052 - Бхакта болон Карми нарын ялгаа

From Vanipedia


Difference Between Bhakta and Karmī - Prabhupāda 0052


Lecture on SB 1.2.9-10 -- Delhi, November 14, 1973

Бхакти болон Карма нарын ялгаа нь карма нар өөрсдийн мэдэрхүйг баясгадаг, бхакти гэдэг бол Бурханыг баясгадаг. иймээс хүмүүс бхакта болон карма нарын ялгааг мэддэггүй карми нар өөрсдийн мэдэрхүйг баясгадаг бол бхакта нар Кришнагийн мэдэрхүйд таашаал эдлүүлдэг ямар нэгэн мэдэрхүйн таашаал ханамж байх хэрэгтэй Кришнаг баясгах үүнийг бхакти гэнэ Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Hṛṣīka гэдэг нь мэдэрхүй гэсэн утгатай ариуссан мэдэрхүй үүнийг би тайлбарлаж байсан

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170)

бхакти гэдэг бол одоо хийж буй ажлаа зогсооно гэсэн үг биш бхакти гэдэг бол сентинемтал фанатик байдал биш энэ бол бхакти биш бхакти гэдэг нь өөрийн бүхий л мэдэрхүйгээ мэдрэхүйн эзний төлөө ашиглахыг хэлнэ үүнийг бхакти гэнэ иймээс Кришнаг Хришикеша гэдэг. Хришика гэдэг нь мэдэрхүй гэсэн утгатай Хришика иша энэ бол мэдрэхүйн эзэн гэсэн утгатай үнэндээ бидний мэдрэхүй хэзээ ч бие даан үйлдэл хийдэггүй үүнийг ойлгоход хялбар Кришна удирдан залдаг Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca. эрдэмтэд Кришнагийн тусламжтайгаар нээлт хийдэг тэд өөрсдөө хийж байгаа гэсэн үг биш энэ бол боломжгүй. гэхдээ өөрөө хүссэн учраас Тиймээс Кришна түүнд боломж нээж өгч байгаа гэхдээ үнэндээ Кришна ажиллаж байгаа юм үүнийг упанишадад тайлбарладаг Кришна ажиллалгүйгээр, Кришна харалгүйгээр хүн юу ч хийж юу ч харж чадахгүй Нарны гэрлийг Брахма -самхитад тайлбарласан байдагтай адил yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ нар бол Кришнагийн нүд

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

иймээс нар бол Кришнагийн бас нэг нүд Нар мандаж бүгдийг тольдон гийгүүлэх үед чи бүхнийг харж буй юм хэзээ ч өөрөө хараж чадахгүй нүдээрээ ихэд бахархдаг гэтэл гэрэл байхгүй бол хэрхэн харах билээ? харж чадахгүй. цахилгаан ч бас нарнаас үүсэлтэй иймээс Кришна харах үед л чи хардаг энэ бол баримт тиймээс бидний мэдэрхүй... Бхагавад - гитад sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat. гэж айлдсан байдаг Sarvataḥ pāṇi-pāda... Кришнагийн гар хөл хүрэхгүй газар байхгүй юу вэ гэхээр? миний гар хөл бол энэ бүгд Кришнагийнх хэн нэгэн хүн би дэлхий дахинд салбараа нээсэн гэж хэлэхтэй адил тэгээд бүхий л салбарууд нь менежментийн дагуу бүгд эзэндээ үйлчилдэг Үүнтэй адил. Иймээс Кришнаг Хришикеша гэж нэрлэж байгаа юм Бидний хийх зүйл бол... бхакти гэдэг нь өөрсдийн мэдэрхүйгээ мэдрэхүй эзний төлөө ашиглах энэ бол амьдралын төгс хэлбэр юм энэ бол бидний төгс байдал ... харин өөрсдийн мэдрэхүйд таашаал эдлүүлэх хүсэл төрмөгц л энэ бол карма энэ бол материаллаг амьдрал иймээс бхакта байхад материал амьдрал гэж байхгүй үүнийг īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1).гэнэ бхакта бол бүхий л зүйл Кришнад хамааралтай гэдгийг мэддэг Īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñca jagatyāṁ jagat, tena tyaktena bhuñjīthā. Бүх зүйл Кришнагийнх Тиймээс Кришнагийн өгсөн бүхэн ... яг л эзэн шиг. Эзэн хүн албатдаа юм өгөхөд үүнийг хүрт энэ бол прасадам Prasāde sarva-duḥkhānāṁ hānir asyopajā... энэ бол амьдрал хэрвээ чи Кришнагийн ухамсартай болвол бүх зүйл Кришнад харьяалагддаг гэдгийг ухаарна миний гар хөл бүгд Кришнагийнх гэдгийг хүртэл миний биеийн хэсэг бүр Кришнагийнх иймээс үүнийг Кришнагийн төлөө ашиглах хэрэгтэй гэдгийг энэ бол бхакти

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Үүнийг Кришна бишээ Аржуна хийсэн тэрээр өөрийн мэдрэхүйгээ тулалдахгүй байж баясгахыг хүссэн гэхдээ Бхагавад гитаг сонссоны дараа "Тиймээ Кришна бол Бүхний дээд Бодгаль " ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ budhā bhāva-samanvitāḥ (BG 10.8) үүнийг Бхагавад гитад сайхан тайлбарласан байдаг энэ бол бурханлаг амьдралыг эхлэл Бхагавад гитагийн сургаалийг зөв ойлгох аваас Кришнад өөрсдийгөө даатгадаг. Үүнийг Кришна хүсдэг

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Үүнийг Тэр хүсдэг. үүнийг хэрэгжүүлэх явцыг Шраддха гэдэг Шраддха. Кавиража Госвами шраддха гэдгийг юу болохыг тайлбарласан байдаг.