MN/Prabhupada 0064 - Сиддхи гэдэг нь амьдралын төгс байдлыг хэлж буй юм

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0063
Next Page - Video 0065 Go-next.png

Siddhi Means Perfection of Life - Prabhupāda 0064


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Кечит гэдэг нь хэн нэгэн гэсэн утгатай Маш ховор хэн нэгэн гэдэг нь маш ховор гэсэн утгатай vāsudeva-parāyaṇāḥ болох нь маш хүнд Өчигдөр би Бхагаван Кришна yatatām api siddhānāṁ kaścid vetti māṁ tattvataḥ, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (BG 7.3) ингэж айлдсаныг тайлбарласан сиддхи гэдэг нь амьдралыг төгс төгөлдөр гэсэн үг ерөнхийдөө энэ нь aṣṭa-siddhi гэх йогын дадлагыг шаарддаг aṇimā, laghimā, mahimā, prāpti, siddhi, īśitva, vaśitva, prākāmya. сиддхи, йога сиддхи нь йога сиддхи гэдэг нь хамгийн жижгээс жижиг болох гэсэн утгатай бидний хэмжээ бол ерөнхийдөө маш бага йога сиддхи хийснээр материаллаг биетэй хэдий ч хүн хамгийн бага хэмжээтэй нь болж болно хаанаа ч хийсэн байсан дараа нь томроод гарч ирдэг энэ бол анима-сиддхи үүнтэй адилаар махима - сиддхи лагхима сиддхи гэж байдаг өднөөс ч хөнгөн болох боломж бий йогчид маш хөнгөн болж чаддаг ийм йогчид Энэтхэгт одоо ч гэсэн бий намайг бага залууд манай аав дээр нэг йогч ирдэг байсан тэр хэлэхдээ хормын дотор хүссэн газраа очиж чадна гэж хэлдэг байв заримдаа тэд өглөө эрт Жаганнатха Пури Рамешварам болох Харидвар руу очдог Ганга мөрний өөр өөр хэсэгт угаал үйлддэг үүнийг лагхима сиддхи гэдэг маш хөнгөн болох тэрээр хэлэхдээ энд нэг газарт сууж байснаа өөр газар руу нисч очих хормын дотор үүнийг лагхима сиддхи гэнэ маш олон йога- сиддхи нар байдаг Хүмүүс эдгээр йога-сиддхиг хараад манаран төөрдөг гэхдээ Кришна айлдахдаа йататам апи сиддханам эдгээр сиддхи нараас йога сиддхи —yatatām api siddhānām kaścid vetti māṁ tattvataḥ (BG 7.3), хэн нэгэн магад Намайг ухаарна зарим нэг нь магад йога сиддхид хүрч магад гэхдээ энэ бол Кришнаг ухаарах боломжийг үл олгоно энэ бол боломжгүй Кришнаг зөвхөн Кришнагийн төлөө бүхнийг зориулах хүн л ухаарч чадна Ийимээс Кришна sarva-dharmān parityajya mām ekam śaraṇaṁ (BG 18.66). гэж хүсэж шаарддаг Кришнаг зөвхөн Түүний цэвэр чин бишрэлтэн ойлгож ухаарч чадна