MO/Prabhupada 0148 - Noi suntem parte integrantă a Lui DumnezeuLecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

Aceasta este dharma. Sambandha, abhidheya, prayojana, aceste trei lucruri. Vedele întregi sunt divizate în trei stări. Sambandha, care este legătura noastră Dumnezeu. Aceasta se numește sambandha. Și apoi abhidheya. Conform acelei relații trebuie să acționăm. Aceasta se numește abhidheya. Și de ce acționăm? Pentru că avem scopul vieții, pentru a ne atinge scopul vieții. Deci, care este scopul vieții? Scopul vieții este acela de a se întoarce acasă, înapoi la Dumnezeu. Acesta este scopul vieții. Noi suntem parte integrantă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este sanātana și El are propria sa locuință, sanātana. Paras tasmāt tu bhāvo 'nyo' vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Este un loc ce există etern. Această lume materială nu va exista pentru totdeauna. Este bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19). Se manifestă la o anumită dată. La fel cum corpul tău și trupul meu, ele se manifestă la o anumită dată. Vor rămâne o vreme. Vor crește. Vor da un produs secundar. Apoi devenim bătrâni, ne diminuăm și apoi se termină. Aceasta se numește ṣaḍ-vikāra a tot ceea ce este material. Dar există o altă natură în care nu există ṣaḍ-vikāra. Aceea este eternă. Aceea se numește sanātana-dhāma. Iar jīva, entitățile vii, suntem de asemenea descriși ca fiind veșnici. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Și Domnul este adresat, de asemenea, ca sanātana. Deci, situația noastră reală este că noi suntem sanātana, Kṛṣṇa este sanātana, iar Kṛṣṇa are locuința Sa, sanātana. Când ne întoarcem înapoi la sanātana-dhāma și trăim cu sanātana suprem, Kṛṣṇa ... Și noi suntem, de asemenea, sanātana. Procesul, prin care putem atinge acest cel mai înalt scop al vieții, este numit sanātana-dharma. Noi executăm aici sanātana-dharma.

Deci sanātana-dharma și bhāgavata-dharma sunt același lucru. Bhāgavata, Bhagavan. Din cuvântul Bhagavān a venit cuvântul bhāgavata. Deci această bhāgavata-dharma a fost descrisă de Śrī Caitanya Mahāprabhu. El spune: jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇa dāsa (Cc. Madhya 20.108-109). Suntem servitori veșnici ai Lui Kṛṣṇa. Asta e. Dar, în prezent, cu conexiunea noastră materială, în loc să devenim servitorul Lui Dumnezeu sau Kṛṣṇa, am devenit slujitori ai multor alte lucruri, māyā, și de aceea suferim. Nu suntem mulțumiți. Nu poate fi. Nu se poate potrivi. Ca și cum ai lua un șurub de la o mașină. Dacă șurubul cumva cade pe jos, el nu are nici o valoare. Dar același șurub, atunci când el este potrivit la mașină sau mașina nu funcționează din lipsa unui șurub, este deranjată, deci luați același șurub și îl potriviți, iar mașina și șurubul devin astfel foarte valoroase. Deci suntem parte integrantă a Lui Dumnezeu, Kṛṣṇa. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7), spune El, Kṛṣṇa. Deci acum suntem separați. Suntem decăzuți. Un alt exemplu este precum focul cel mare și scânteile mici. Scânteia mică este de asemenea foc, atât timp cât este cu focul. Și dacă cumva scânteia cade afară din foc, se stinge. Nu mai are calitatea focului. Dar dacă o luați din nou și o puneți în foc, din nou devine scânteie.

Deci poziția noastră este astfel. Într-un fel sau altul, am ajuns în această lume materială. Deși suntem o mică particulă, un fragment al Domnului Suprem, dar pentru că suntem în această lume materială am uitat de relația noastră cu Dumnezeu și ... Manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati (BG 15.7). Ne luptăm cu legile lumii materiale, cu atât de multe alte lucruri. Iar aici slujim de asemeni, pentru că noi suntem slujitori eterni. Dar pentru că am renunțat la slujirea Domnului Suprem, am fost angajați ca slujitori ai atâtor altor lucruri. Dar nimeni nu este mulțumit, așa cum spunea (onorabilul) Justice, că nimeni nu este mulțumit. Acesta este un fapt. Nu poate fi satisfăcut. Nu poate fi satisfăcut pentru că suntem în mod constituțional servitori ai Lui Dumnezeu, dar am fost plasați în această lume materială pentru a servi atât de multe alte lucruri, care nu se potrivesc. Prin urmare, noi ne creăm planuri de serviciu. Aceasta se numește speculație mentală. Manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati (BG 15.7). O luptă, asta este o luptă.