MO/Prabhupada 0190 - Mărește-ți detașarea de această viață materialăLecture on SB 7.6.11-13 -- New Vrindaban, June 27, 1976

Dacă urmăm aceste principii bhakti-mārga, nu trebuie să ne străduim separat să devenim detașați. Detașarea va urma automat. Vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ janayati āśu vairāgyam (SB 1.2.7). Vairāgyam înseamnă detașare. Bhakti-yoga este cunoscută și ca vairāgya. Vairāgya. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya a scris versuri despre această vairāgya.

vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhari
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye
(CC Madhya 6.254)

Aici este Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, care este Kṛṣṇa Însuși. El a venit să ne învețe vairāgya-vidyā.ā. Este puțin dificil. Este foarte dificil pentru oamenii obișnuiți să înțeleagă această vairāgya-vidyā. Treaba lor este cum să mărească atașamentul pentru acest trup, și mișcarea conștienței de Kṛṣṇa este despre cum să se mărească detașarea de această viață materială. Prin urmare, se numește vairāgya-vidyā. Vairāgya-vidyā poate fi realizat foarte ușor, așa cum se recomandă, vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ janayati āśu vairāgyam (SB 1.2.7), foarte curând, foarte curând. Janayati āśu vairāgyaṁ jñānaṁ ca. Două lucruri necesare în viața umană. Un lucru este jñānam, jñānaṁ-vijñānam āstikyaṁ brahma-karma sva-bhāva-jam. Acest jñānam înseamnă, începutul jñāna înseamnă "Eu nu sunt acest trup, eu sunt sufletul spiritual". Aceasta este jñāna. Și de îndată ce cineva se află în acea platformă de jñānam, este ușor. Oamenii sunt angajați pretutindeni pentru beneficiul acestui trup. Dar dacă cineva înțelege, el vine la platforma lui jñānam, apoi, desigur, el devine detașat, că "Eu nu sunt acest trup. De ce muncesc atât de mult pentru acest trup? Jñānaṁ ca yad ahaitukam (SB 1.2.7). În mod automat ... Sunt necesare două lucruri. Caitanya Mahāprabhu în multe locuri, El a subliniat acest lucru, și prin viața Sa El predică jñānam și vairāgyam. O parte din jñānam, în învățătura sa adresată lui Rūpa Gosvāmī, în învățătura sa adresată lui Sanātana Gosvāmī, învățându-i, vorbind cu Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, Prakāśānanda Sarasvatī, vorbind cu Rāmānanda Rāya. Noi am dat toate aceste lucruri în Învățăturile Domnului Caitanya. Deci asta este jñānam. Și prin exemplul Său în viața Lui, intrând în ordinul sannyāsa, El predă vairāgya. Jñāna și vairāgya, aceste două lucruri sunt necesare.

Deci, nu putem fi situați dintr-o dată pe platforma jñānam și vairāgyam, dar dacă practicăm, este posibil. Este posibil. Nu este imposibil. Acest lucru este recomandat:

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam
(SB 1.2.7)

Acest lucru este necesar. Mișcarea conștienței de Kṛṣṇa este aceea de a realiza jñānam și vairāgyam. Dacă devenim prea mult atașați de această lume materială ... Și cum devenim atașați? O descriere vie este dată de Prahlāda Mahārāja. Soția, copiii, casa, animalele și servitorii, mobilierul, rochia și așa mai departe, așa mai departe, așa de multe lucruri. Oamenii lucrează atât de mult, zi și noapte, numai pentru aceste lucruri. Nu există un bungalou frumos, un animal frumos, frumos, atât de multe lucruri pe care le vedem? Pentru ce? Pentru a ne crește atașamentul. Dacă creștem atașamentul, nu se pune problema de a fi eliberați de această robie materială. Așa că trebuie să practicăm această detașare.