MO/Prabhupada 0256 - În Kali-yuga Krishna a venit în forma numelui său, Hare KrishnaLecture on BG 2.8 -- London, August 8, 1973

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
saṅgopaṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair
yajanti hi sumedhasaḥ
(SB 11.5.32)

Deci aici, mai ales în această cameră, kṛṣṇa- varṇaṁ tviṣākṛṣṇam, aici este Caitanya Mahāprabhu. El este Kṛṣṇa Însuși dar tenul său este akṛṣṇa, nu este negru. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣa... Tviṣa înseamnă ten. Akṛṣṇa. Gălbui. Saṅgopaṅgāstra-pārṣadam. Și El este acompaniat de asociații Săi, Nityānanda Prabhu, Advaita Prabhu, śrīvāsādi gaura-bhakta-vṛnda. Aceasta este zeitatea care poate fi adorată în această eră. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇa. Și care este procesul de adorare? Yajñaiḥ saṅkīrtanair prāyair yajanti hi sumedhasaḥ. Această saṅkīrtana-yajña așa cum o facem în fața Domnului Caitanya, Nityānanda și a celorlați, este yajña perfectă pentru această eră. Altfel, nicio alta... De aceea are succes. Aceasta este singura yajña prescrisă. Alte yajña, Rājasūya yajña, această yajña, alta... Există atât de multe yajña... Și câteodată în India, ei fac așa numite yajña. Și colectează niște bani. Asta e tot. Nu poate fi un succes pentru că nu există brāhmaṇa care să facă acea yajña. Nu există brāhmaṇa care să facă yajña în momentul actual. Brāhmaṇii care făceau yajña verificau cât de corect pronunțau mantra vedică. Testul era că un animal era pus în foc și acest animal revenea cu un corp nou, tânăr. Atunci se verifica faptul că yajña este bine făcută. Brāhmaṇii, brāhmaṇii care făceau yajña pronunțau mantrele vedice corect. Acela era testul. Dar unde este un astfel de brāhmaṇa în această eră? De aceea yajña nu este recomandată. Kalau pañca vivarjayet aśvamedham, avalambhaṁ sannyāsaṁ bāla-paitṛkam, devareṇa suta-pitṛ kalau pañca vivarjayet (CC Adi 17.164). Deci nu există yajña în această eră. Pentru că nu există brāhmaṇi care să le facă. Acesta este singurul yajña: cântați mantra Hare Kṛṣṇa și dansați în extaz. Aceasta este singura yajña.

Deci rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam (BG 2.8). În trecut existau mulți demoni care au cucerit regatele semizeilor. Rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam. La fel ca Hiraṇyakaśipu. El și-a răspândit autoritatea chiar și asupra regatului lui Indra. Indrāri-vyākulaṁ lokaṁ mṛdayanti yuge yuge (SB 1.3.28). Indrāri. Indrāri înseamnă inamicul lui Indra. Indra este regele planetelor cerești și inamici înseamnă demoni. Semizeii și dușmanii lor, demonii. La fel cum noi avem mulți inamici. Pentru că incantăm mantra Hare Kṛṣṇa, există atât de mulți critici și inamici. Lor nu le place. Deci asta există întotdeauna. Acum numărul a crescut. Înainte erau doar câțiva, acum sunt mulți. De aceea indrāri-vyākulaṁ lokam. Când acești demoni, populația demonică sporește, atunci vyākulaṁ lokam. Oamenii devin confuzi. Indrāri vyākulaṁ lokaṁ mṛdayanti yuge yuge. Deci atunci, la acel moment vine Kṛṣṇa. Ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28). Există o listă cu numele diverselor încarnări ale lui Kṛṣṇa și Dumnezeu. Dar după menționarea tuturor numelor, Bhāgavata indică: "Toate aceste nume, sunt reprezentări parțiale ale lui Kṛṣṇa. Dar numele Kṛṣṇa există. El este real, Personalitatea originală a..." Kṛṣṇas tu bhagavān svayam. Și El vine... Indrāri-vyākulaṁ loke. Când oamenii sunt prea jenați de atacurile violente ale demonilor. El vine. Și chiar El confirmă în śāstra. O śāstra spune că El vine în aceste condiții. Și Kṛṣṇa spune: "Da, yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata... tadātmānaṁ sṛjāmy aham: (BG 4.7) în acest moment vine El."

Deci în această Kali-yuga, oamenii sunt foarte jenați. De aceea Kṛṣṇa a venit în forma numelui Său, Hare Kṛṣṇa. Kṛṣṇa nu a venit personal, ci prin numele Său. Dar pentru că Kṛṣṇa e absolut, nu există deosebire între El și numele Său. Abhinnatvān nāma-nāminoḥ (CC Madhya 17.133). Nāma-cintāmaṇi kṛṣṇa-caitanya-rasa-vigrahaḥ pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ. Numele este complet. La fel cum Kṛṣṇa este complet, în mod similar și numele lui Kṛṣṇa este complet. Śuddha. Nu este ceva material. Pūrṇaḥ śuddhaḥ nityaḥ. Etern. Cum Kṛṣṇa este etern, la fel și numele Său este etern. Pūrṇaḥ śuddhaḥ nitya-muktaḥ. Cântarea mantrei Hare Kṛṣṇa nu are legătură cu nimic material. Abhinnatvān nāma-nāminoḥ. Nāma, sfântul nume și Domnul sunt abhinna, identici. Deci nu putem fi fericiți... Rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam (BG 2.8). Chiar dacă obținem regatul semizeilor, asapatya, fără niciun rival, tot nu putem fi fericiți cât timp avem o concepție materială asupra vieții, nu este posibil. Aceasta este explicat în acest vers. Mulțumesc foarte mult. Asta e tot.