MO/Prabhupada 0303 - Transcedental. Tu ești dincoloLecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Continuați.

Tamāla Kṛṣṇa: "Poziția ta este că tu ești transcedental".

Prabhupāda: Transcedental. "Tu ești dincolo." Acest lucru este explicat în Bhagavad-gītā:

indriyāṇi parāṇy āhur
indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ
manasas tu parā buddhir
yo buddheḥ paratas tu saḥ
(BG 3.42)

Acum ... Mai întâi de toate, îți dai seama de acest organism. Corpul înseamnă simțurile. Dar când studiem mai departe, vedem că mintea este centrul acestor activități senzuale. Dacă mintea nu este sănătoasă, nu putem acționa cu simțurile noastre. Deci indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ. Deci transcendentă față de simțuri, este acolo mintea, și transcendentă față de minte, este acolo inteligența, și transcendent față de inteligență, este acolo sufletul. Trebuie să înțelegem aceasta. Continuă.

Tamāla Kṛṣṇa: "Energia superioară a lui Kṛṣṇa este spirituală în constituție, iar energia externă este materială. Sunteți între energia materială și energia spirituală și, prin urmare, poziția voastră este marginală. Cu alte cuvinte, aparții puterii marginale a lui Kṛṣṇa. Sunteți simultan la fel și totodată diferiți de Kṛṣṇa. Pentru că sunteți suflet, de aceea nu sunteți diferiți de Kṛṣṇa, dar pentru că voi sunteți doar particule minuscule ale Lui Kṛṣṇa, astfel sunteți diferiți de El ".

Prabhupāda: Acum, aici este un cuvânt folosit, puterea marginală. Puterea marginală, cuvântul exact sanscrit este taṭastha. Așa cum la capătul uscatului începe marea. Deci există un teren marginal. Doar te duci pe coasta Pacificului, și vei găsi niște pământ. Uneori este acoperit de apă, și uneori este descoperit. Acest lucru este marginal. În mod similar, noi sufletele spirituale, deși suntem constituțional una cu Dumnezeu, dar uneori suntem acoperiți de māyā, iar uneori suntem liberi. Prin urmare, poziția noastră este marginală. Când înțelegem poziția noastră reală, atunci ... Același ... La fel ca acest exemplu. Încearcă să înțelegi. Acea... Pe plajă veți găsi o anumită porțiune de teren care este uneori acoperită de apă și apoi din nou este teren uscat. În mod similar, noi suntem uneori acoperiți de māyā, de energia inferioară, iar uneori suntem liberi. Deci trebuie să menținem acea stare liberă. La fel ca pe uscat, unde nu mai există apă. Dacă veniți puțin mai departe de apa mării, atunci nu mai este apă; este tot numai pământ. În mod similar, dacă vă păstrați departe de conștiența materială, veniți pe țărmul conștienței spirituale sau la conștiența de Kṛṣṇa, atunci vă păstrați libertatea. Dar dacă vă mențineți pe poziția marginală, atunci uneori veți fi acoperit de māyā iar câteodată vei fi liber. Deci asta este poziția noastră.