MO/Prabhupada 0593 - De cum devii conștient de Krișna, devii veselLecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Prabhupāda: Deci suntem părți integrante ale lui Kṛṣṇa mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Relația noastră este eternă. Dar acum am uitat-o. Ne gândim că "nu sunt al lui Kṛṣṇa, aparțin Americii" "aparțin Indiei". Aceasta este iluzia noastră. Prin metoda propice... Această metodă este ascultarea. Și prin rostirea în urechea sa: "Nu ești american. Ești al lui Kṛṣṇa. Nu ești american". "Nu ești Indian. Ești al lui Kṛṣṇa". În acest fel, ascultând și ascultând, o persoană ar putea spune: "O, da, sunt al lui Kṛṣṇa". Aceasta este calea. În mod constant trebuie să amintim: "nu ești american. nu ești indian. Nu ești rus. Ești al lui Kṛṣṇa. Ești al lui Kṛṣṇa". Atunci fiecare mantră va avea valoare; persoana respectivă va avea realizarea: "O, da, sunt al lui Kṛṣṇa". Brahma-bhūtaḥ prasa... "De ce creadeam că eram rus sau american și atât de mult lucruri?" Brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (BG 18.54). În momentul în care ajunge la acea stare, nu se mai lamentează. Aici, ca american sau indian sau rus, avem două lucruri: lamentare și tânjire. Fiecare tânjește după ce nu are: "trebuie sa am aceasta". Și dacă pierde un lucru pe care îl are, se lamentează "O, l-am pierdut". Aceste două lucruri se întâmplă. Atâta timp cât nu ești conștient de Kṛṣṇa, vei fi afectat de aceste două lucruri, lamentare și tânjire. De îndată ce ești conștient de Kṛṣṇa, devii fericit. Nu mai este niciun motiv de lamentare. Nu mai este niciun motiv de a tânji. Totul este complet. Kṛṣṇa este complet. Atunci o persoană devine eliberată. Aceasta este starea brahma-bhūtaḥ. Această stare poate fi trezită prin auzire. Prin urmare mantra vedică este denumită śruti. O persoană trebuie să fie trezită prin ureche. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ (SB 7.5.23). Întotdeauna o persoană trebuie să audă și să cânte despre Viṣṇu. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Atunci ceto-darpaṇa-mārjanam (CC Antya 20.12), totul va fi curățat, și va ajunge să înțeleagă că "sunt eternul servitor al lui Kṛṣṇa."

(pauză)

Prabhupāda: Când devii un vaiṣṇava, brahmanismul este deja inclus. Procesul general este că dacă o persoană nu este situată pe platforma sattva-guṇa, nu poate să înțeleagă ce este conștiința de Kṛṣṇa. Aceasta este regula obișnuită. Dar Kṛṣṇa, slujirea devoțională, mișcarea conștiinței de Kṛṣṇa este atât de minunată că doar prin auzirea despre Kṛṣṇa, imediat ești situat pe platforma brahminică. Naṣṭa-prāyeṣu abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18). Abhadra. Abhadra înseamnă aceste trei calități ale naturii materiale. Chiar și calitățile brahminice. Calitățile unui śūdra, vaiśya, kṣatriya sau chiar și calitătile unui brāhmaṇa sunt toate abhadra. Deoarece chiar și în calitățile unui brāhmaṇa poate apărea aceeași identificare "sunt un brāhmaṇa. Nimeni nu poate deveni un brāhmaṇa fără a se naște într-o familie de brāhmaṇa. Sunt măreț. Sunt un brāhmaṇa." Apare acest fals prestigiu. Și astfel o persoană devine condiționată. Chiar și cu calități brahminice. Dar când o persoană este situată pe platforma spirituală, de fapt, așa cum Caitanya Mahāprabhu spunea "Nu sunt un brāhmaṇa, nu sunt un sannyāsī, nu sunt gṛhastha, nu sunt brahmacārī". Nu, nu, nu... El respingea aceste opt principii varṇāśrama. Atunci cine ești? Gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ (CC Madhya 13.80). "Sunt servitorul servitorului servitorului lui Kṛṣṇa." Aceasta este realizarea de sine.