MO/Prabhupada 0780 - Putem obține o imagine a cunoașterii Adevărului AbsolutLecture on SB 7.6.20-23 -- Washington D.C., July 3, 1976

Prabhupāda: Deci aceastâ Devī-dhāma este controlatâ de cea mai puternică energie, Durga. Sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir eka (Bs 5.44). Dar ea acționează ca châyeva, o umbră a Personalității Supreme a Lui Dumnezeu. Acest lucru este, de asemenea, rezumat în Bhagavad-gītā:

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate
(BG 9.10)

Așadar, dacă studiem prin intermediul lui śāstra, totul este acolo. Dacă tu vrei să afli Adevărul Absolut, cum faci? Śāstra cakṣuṣā (SB 10.84.36) t: prin intermediul lui śāstra. Prin cunoașterea vedică veți găsi Adevărul Absolut. Dacă acceptăm că Veda înseamnă cunoaștere ... Vetthi veda vida jñāne. Veda înseamnă cunoaștere, jñāna. Veda-anta, ultima, ultima fază a cunoașterii. Ultima fază a cunoașterii este Adevărul Absolut. Trebuie să te ridici acolo. Așa că Adevărul Absolut, dacă tu continui să speculezi ... Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo (Bs. 5.34). Asta nu va fi posibil. Śata-vatsara-sampragamyo, timp de sute și sute de ani, dacă mergi cu viteza ... Care este viteza asta? Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi. Avion, avionul, vāyor athāpi. Și care-i este viteza? Vāyor athāpi. Panthās tu koṭi-śata-vatsara sampragamyo vāyor athāpi. Manaso vayu: cu viteza aerului și a minții. Mintea este foarte rapidă. Stai aici, îți poți aminti imediat la zece mii de mile distanță, este atât de rapidă. Deci chiar nici cu viteza minții nu puteți asta, prin trecerea peste spațiu, koṭi-śata-vatsara, timp multe milioane de ani, dar tot rămâne necunoscut. Deci, aceasta nu este calea de a înțelege Adevărul Absolut, dar dacă acceptăm procesul Vedic, avaroha panthā, când cunoașterea vine de la Adevărul Absolut, atunci asta este posibil.

Deci noi cei conștienți de Kṛṣṇa, vreau să spun, devotați, încercăm să înțelegem Adevărul Absolut prin harul Adevărului Absolut. Adevărul Absolut este Kṛṣṇa. Kṛṣṇa spune, mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7: "Eu sunt Supremul". Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). În acest fel, dacă încercăm să-l înțelegem pe Kṛṣṇa așa cum vorbește El, așa cum sunt este menționat în śāstra, așa cum este acceptat de ācārya, atunci putem avea o urmă de Adevăr Absolut. La fel cum spune Kṛṣṇa,

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)

HartExtinderea Adevărului Absolut, cum funcționează, astfel încât Kṛṣṇa i-a rezumat lui Arjuna, că această lume materială, lumea materială ... Ekāṁśena sthito jagat, această lume materială. Ce este această lume materială? Această lume materială, vedem doar un singur univers cu viziunea noastră. În mod similar, există milioane de universuri. Yasya prabhā prabhavato jadad-aṇḍa koṭi (Bs. 5.40). Jagad-aṇḍa înseamnă un univers și, în fiecare univers, koṭiṣu aśeṣa. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭisv aśeṣu vibhūti-bhinnam. Există milioane de planete și fiecare planetă este diferită de aici. Aceasta este creația lui Dumnezeu. Deci toate acestea împreună, ekāṁśena sthito jagat, această lume materială este o doar a patra parte din creația Lui Dumnezeu. Și trei-pătrimi sunt în lumea spirituală Vaikuṇṭhaloka. Deci, prin speculații, prin cercetarea noastră, este imposibil, dar putem obține o imagine a cunoașterii Adevărului Absolut când o primim prin intermediul Adevărului Absolut, Kṛṣṇa. Aceasta este mișcarea conștienței de Kṛṣṇa.

Mulțumesc foarte mult.

Devotați: Jaya Śrīla Prabhupāda.