MO/Prabhupada 0891 - Krishna apare în acest univers, prin rotație, după atât de mulți ani750522 - Lecture SB 06.01.01-2 - Melbourne

Prabhupāda: Da.

Devotat: Cât timp trebuie să treacă până când Kṛṣṇa vine din nou pe această planetă în forma lui fizică, în forma lui umană?

Prabhupāda: Puteți calcula. V-am spus deja care este durata unei zile, 12 ore, de-a lui Brahmā, adică 4.300.000 de ani înmulțit cu o mie. Cât iese? 4.300.000 de ani înmulțit cu o mie. Cât iese?

Devotații: 4.300 milioane.

Prabhupāda: Nu, nu.

Paramahaṁsa: Patru miliarde, trei sute de milioane.

Prabhupāda: O, păreri diferite. (râsete)

Madhudviṣa: În Australia se calculează diferit. (râsete)

Prabhupāda: Oricum, spune-mi, cât iese calculul în Australia?

Madhudvīṣa: Este adevârat. Miliardul lor este altceva.

Prabhupāda: Oricum, eu vă dau valoarea corectă, patru milioane, după calculul american sau englez, (râsete) 4.300.000 de ani înmulțit cu o mie. Cât iese din calculul englezesc?

Paramahaṁsa: 4.300.000.000.

Prabhupāda: Huh?

Paramahaṁsa: 4.300.000.000.

Prabhupāda: Asta însemnă 12 ore. Adăugați apoi alte 12 ore pentru noapte. Iese 8 miliarde...?

Paramahaṁsa: 600.000.000.

Prabhupāda: Kṛṣṇa apare după această perioadă. (râsete) Apare o dată într-o zi a lui Brahmā.

Devotee (8): Śrīla Prabhupāda, Domnul Caitanya Mahāprabhu apare și El într-o zi a lui Brahmā?

Prabhupāda: Da, după Kṛṣṇa. Kṛṣṇa apare în Dvāpara yuga. Există 4 perioade, 4 asemenea yuga: Satya, Tretā, Dvāpara, Kali. Kṛṣṇa apare la sfârșitul Dvāpara-yuga, și Caitanya Mahāprabhu apare în Kali-yuga. Și aproape în același an, este un ciclu asemănător. Așa cum soarele apare după un anumit nr. de ore. Este asemănător. Și soarele nu dispare. Este deja acolo, pe cer. Poate nu este vizibil în Australia, dar poate este vizibil în altă țară. Soarele nu dispare. În mod similar, Kṛṣṇa apare prin rotație în acest univers după atâția ani, 8-9 miliarde de ani. Apoi se duce în alt univers. Asemenea soarelui, după ce dispare din Australia, apare în altă țară. Similar, Kṛṣṇa, după ce-și termină treaba în acest univers, El merge în alt univers. În acest fel, rotația durează 8-9 miliarde de ani. Îmaginați-vă câte universuri sunt, dacă El stă 125 de ani într-un singur univers. Toate calculele sunt în śāstra. Ne putem imagina câte universuri sunt. Și asta este lumea materială. Se afirmă în...

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)

Creația materială este un sfert din întreaga proprietate a lui Dumnezeu. Celelalte trei sferturi sunt lumea spirituală. Acesta este Dumnezeu. Nu acel Dumnezeu ieftin, "Eu sunt Dumnezeu." Nu acceptăm un asemenea Dumnezeu ieftin.