Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

NL/Prabhupada 0044 - Dienst betekent dat je de opdracht van de guru volgt

From Vanipedia


Dienst betekent dat je de opdracht van de guru volgt
- Prabhupāda 0044


Lecture on BG 4.1 -- Montreal, August 24, 1968

Dus dat betekent dat hij Kṛṣṇa's aanwijzingen volgt. Dat is alles. Het doet er voor hem niet toe dat: "Ik ga een vijand van Kṛṣṇa zijn." Het principe is dat hij volgt. Als Kṛṣṇa zegt: "Jij wordt Mijn vijand." Dus kan ik Zijn vijand worden. Dat is bhakti-yoga. Ja, ik wil Kṛṣṇa plezieren. Net als wanneer een meester aan zijn dienaar vraagt: "Sla me hier." Dus hij slaat hem daar. Dus dat is dienstbaarheid. Anderen zien het; "Oh, hij slaat en hij denkt dat hij dient? Wat is dat? Hij slaat." Maar de meester wil dat: "Je slaat me." Dat is dienstbaarheid. Dienstbaarheid betekent dat je het bevel van de meester volgt. Het doet er niet toe wat het is. Er is een heel mooi voorbeeld uit het leven van Heer Caitanya. Hij had Zijn persoonlijke dienaar Govinda. Dus nadat Heer Caitanya prasādam nam, nam Govinda prasādam. Dus op een dag, na het nemen van prasādam, legde Heer Caitanya Zich neer op de drempel. Hoe heet dat? Drempel? Deur? Deuropening. Dus Govinda stapte over Hem heen. Govinda masseerde gewoonlijk Zijn benen, terwijl Hij rustte. Dus Govinda stapte over Heer Caitanya en masseerde Zijn benen. Heer Caitanya sliep, en na ongeveer een half uur, toen Hij opstond zag Hij: "Govinda, waarom heb je je prasādam nog niet genomen?" "Nee, Heer." "Waarom?" Ik kan niet over U heen stappen. U ligt hier neer." "Hoe kwam je dan daar?" "Ik stapte over U heen." "Eerst stapte je over Me heen, waarom stap je niet opnieuw over Me heen?" "Eerst kwam ik om U dienen. En nu kan ik niet over U stappen om mijn prasādam te nemen. Dat is niet mijn plicht. Dat is voor mezelf. En het is voor U." Dus voor Kṛṣṇa's plezier kan je Zijn vijand worden, je kan Zijn vriend worden, je kan alles worden. Dat is bhakti-yoga. Want je doel is om Kṛṣṇa te plezieren. En zodra je op het punt komt om je zintuigen te plezieren, dan kom je onmiddellijk naar de materiële wereld.

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare
(Prema-vivarta)

Zodra we Kṛṣṇa vergeten en dingen willen doen voor onze zinsbevrediging, dat is māyā. En zodra we dit proces van zinsbevrediging opgeven en alles doen voor Kṛṣṇa, dat is bevrijding.