PL/660427 Wykład - Kropla Nektaru Srila Prabhupada - Nowy Jork

From Vanipedia

PL/Polish - Krople Nektaru Srila Prabhupada
„Bez wiedzy nie można się odwiązać, pozostać nieuwikłanym. A czym jest ta wiedza? Wiedza polega na tym, że„ nie jestem tą materią (tym ciałem); jestem duszą”. Więc ... ale ta wiedza jest ... Chociaż bardzo łatwo jest powiedzieć, że „nie jestem tym ciałem, ale jestem duszą”, ale tak naprawdę posiadanie doskonałej wiedzy, to wielkie zadanie. Nie jest to zbyt łatwe. Aby zdobyć tę najwyższą wiedzę, tak wielu, mam na myśli transcendentalistów, próbowało życie po życiu, tylko po to, by wyjść poza te uwikłania, by się od nich uwolnić. Ale najłatwiejszym procesem jest to, by zaangażować się w służbę oddania. To jest formuła podana w Śrimad-Bhagavatam. "Vāsudeve bhagavati" (SB 1.2.7). "Vasudeve bhagavati", (zaangażowanie się w służbę oddania)„Najwyższej Osobie Boga, Krysznie”. Vasudeva oznacza Krysznę.”
660427 - Wykład BG 02.58-59 - Nowy Jork