PL/680325 Konwersacje - Kropla Nektaru Srila Prabhupada - San Francisco

From Vanipedia

PL/Polish - Krople Nektaru Srila Prabhupada
„Musicie praktykować świadomość Kryszny, żeby w ostatniej godzinie Go nie zapomnieć. Wtedy życie jest sukcesem. W Bhagawadgicie powiedziane jest yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram (BG 8.6). Od tego, o czym człowiek myśli w godzinie śmierci, zależy jego następne życie. Podany jest dobry przykład wiatru wiejącego przez ogród różany, który niesie zapach róż w inne miejsce. Podobnie stan świadomości w ostatnim momencie życia przenoszony jest w ciele subtelnym.”
680325 - Konwersacje - San Francisco