PL/690916 Wykład - Kropla Nektaru Srila Prabhupada - London

From Vanipedia

PL/Polish - Krople Nektaru Srila Prabhupada
„Pan Kryszna powiedział, że ten, kto działa przez wzgląd na obowiązek, a nie po to, aby cieszyć się owocami (swoich działań), kiedy jest to możliwe ... Otóż, jeśli jesteś człowiekiem rodzinnym (dobrym ojcem i mężem), musisz pracować dla utrzymania swojej rodziny; dlatego musisz cieszyć się owocami swojej pracy. Więc jest to możliwe tylko dla osoby, która całkowicie poświęciła się służbie dla Pana. Zatem Rishabha Deva (Ṛṣabhadeva, założyciel jainizmu) zaleca, aby ludzka forma życia była specjalnie przeznaczona dla wyrzeczeń, zasad regulujących, aby nie robić niczego według kaprysów. Bardzo uregulowane życie to jest ludzkie życie”.

690916 - Wykład - London