PL/700220 Wykład - Kropla Nektaru Srila Prabhupada - Los Angeles

From Vanipedia

PL/Polish - Krople Nektaru Srila Prabhupada
"Istnieją dwa stany: pavitra and apavitraḥ. Pavitra oznacza oczyszczony, a apavitraḥ oznacza zanieczyszczony. Wszyscy jesteśmy duszami. Z natury jesteśmy czyści, ale w obecnej chwili, znajdując się w materialnych warunkach, w tym materialnym ciele, jesteśmy zanieczyszczeni. Cały ten proces świadomości Kṛṣṇy ma za zadanie wyzwolić nas ze stanu zanieczyszczonego do stanu czystego."
700220 - Wykład z Inicjacji Sannyasy - Los Angeles