Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

PL/Prabhupada 0052 - Różnica między bhaktą i karmim

From Vanipedia


Różnica między bhaktą i karmim - Prabhupāda 0052


Lecture on SB 1.2.9-10 -- Delhi, November 14, 1973

Taka jest różnica między bhakti i karmą. Karma to zadowalanie zmysłów, a bhakti to zadowalania Pana. Ta sama rzecz. Dlatego ludzie nie potrafią zrozumieć, jaka jest różnica między bhaktą i karmīm. Karmī zadowala własne zmysły, a bhakta zadowala zmysły Kṛṣṇy. Jakieś zadowalanie zmysłów musi być. Lecz gdy zadowalasz Kṛṣṇę, to się nazywa bhakti. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Hṛṣīka znaczy zmysły, oczyszczone zmysły. To wyjaśniłem poprzedniego dnia,

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170)

Bhakti nie oznacza zaprzestanie pracy. Bhakti nie oznacza sentymentalnego fanatyzmu. To nie jest bhakti. Bhakti oznacza angażowanie wszystkich zmysłów dla zadowolenia właściciela zmysłów. To się nazywa bhakti. Dlatego imieniem Kṛṣṇy jest Hṛṣīkeśa. Hṛṣīka znaczy zmysły. A hṛṣīka īśa, że On jest kontrolerem zmysłów. W rzeczywistości nasze zmysły nie działają niezależnie. Możemy to zrozumieć. Kṛṣṇa nimi zarządza. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca. Naukowiec pracuje, ponieważ pomaga mu Kṛṣṇa, nie pracuje niezależnie. To nie jest możliwe. Ale on woli w ten sposób. Dlatego Kṛṣṇa daje mu udogodnienia. Ale tak naprawdę Kṛṣṇa pracuje. Jest to wyjaśnione w Upaniṣadach. Bez pracy Kṛṣṇy, bez patrzenia, bez patrzenia Kṛṣṇy, ty nie możesz widzieć. Jak na przykład blask słońca wyjaśniony jest w Brahma-saṁhicie. yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ Słońce jest jednym z oczu Kṛṣṇy.

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Dlatego słońce będące jednym z oczu Kṛṣṇy, ponieważ wschodzi ono, ponieważ spogląda, dlatego ty też widzisz. Nie możesz widzieć niezależnie. Tak dumny jesteś ze swoich oczu. Jaka jest ich wartość jeśli nie ma światła? Nie możesz widzieć. Nawet elektryczność pochodzi ze słońca. Więc gdy Kṛṣṇa patrzy, ty możesz też widzieć. Taki jest układ. Nasze zmysły... W Bhagavad-gīcie powiedziane jest, sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat Sarvataḥ pāṇi-pāda... Kṛṣṇa wszędzie ma Swoje ramiona i nogi. Czym one są? Moje ręce, twoje ręce, twoje nogi- to jest Kṛṣṇa. Ktoś może powiedzieć, że ma filie na całym świecie. Te jednostki pracują zarządzane przez dyrektora. Podobnie z Kṛṣṇą. Dlatego Kṛṣṇa nazywany jest Hṛṣīkeśa, Hṛṣīkeśa. Więc naszym zadaniem jest... Bhakti jest wtedy, gdy zajmujemy nasze hṛṣīka, nasze indriya, nasze zmysły służbą dla właściciela zmysłów. To jest doskonałe życie. To jest nasza doskonała... Lecz gdy tylko pragniemy użyć zmysłów do zadowalania zmysłów, to się nazywa karma. Materialne życie. Dlatego dla bhakty nie ma niczego materialnego. Czyli īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1). Bhakta widzi, że wszystko należy do Kṛṣṇy. Īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñca jagatyāṁ jagat, tena tyaktena bhuñjīthā. Wszystko należy do Kṛṣṇy. Dlatego cokolwiek Kṛṣṇa nam daje... Tak jak pan. Pan daje coś słudze, "Możesz to wziąć." To jest prasādam. Prasāde sarva-duḥkhānāṁ hānir asyopajā... To jest życie. Jeśli zostajesz świadomy Kṛṣṇy, jeśli rozumiesz, że "Wszystko należy do Kṛṣṇy, nawet moje ręce i nogi, one także należą do Kṛṣṇy, wszystkie części mojego ciała należą do Kṛṣṇy, i powinny być użyte dla Kṛṣṇy," to się nazywa bhakti.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Kṛṣṇa tak zrobił, tzn. Arjuna. Chciał zadowolić zmysły porzucając walkę. ale po wysłuchaniu Bhagavad-gīty zgodził się "Tak, Kṛṣṇa jest Najwyższą Osobą."

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Jest to bardzo dobrze wyjaśnione w Bhagavad-gīcie. Jest to wstępne studium życia duchowego. Jeśli naprawdę jesteśmy przekonani naukami Bhagavad-gīty, to podporządkowujemy się Kṛṣṇie. Kṛṣṇa tego chce. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Tego chce. Gdy faktycznie podejmujemy ten proces, to się nazywa śraddhā. śraddhā. Wyjaśnił to Kavirāja Gosvāmī, jakie jest znaczenie śraddhy.