PL/Prabhupada 0113 - Bardzo trudno kontrolować język

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Strona poprzednia - Video 0112
Strona kolejna - Video 0114 Go-next.png

Bardzo trudno kontrolować język
- Prabhupāda 0113


Lecture on SB 5.6.2 -- Vrndavana, November 24, 1976

Raghunātha dāsa Gosvāmī bardzo ściśle podążał, Caitanya Mahāprabhu także i Rūpa-Sanātana Gosvāmī też. Mieszkanie we Vṛndāvan i noszenie krótkiego ubrania nie oznacza, że jest się jak Rūpa Gosvāmī... Rūpa Gosvāmī był w pełni zajęty. Nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau lokānāṁ hita-kāriṇau. Oni mieszkali we Vṛndāvan, ale zawsze myśleli, jak czynić dobro dla ludzi, dla tego materialnego świata. Tak jak Prahlāda Mahārāja. Śoce tato vimukha-cetasa. Zmartwieniem Sādhu jest myślenie o wprowadzonych w błąd, materialistycznych osobach. Zawsze myślą, planują jak ich wznieść, cierpią. To jest sādhu. Lokānāṁ hita-kāriṇau. Sādhu, a nie że "Zmieniłem strój na taki, a ludzie z sentymentu dadzą mi roti, będę jadł i spał." To nie jest Sādhu. Sādhu... Bhagavān, Kṛṣṇa mówi, kim jest sādhu. Api cet su-durācāro bhajate mām ananya-bhāk sādhur eva sa mantavyaḥ (BG 9.30). To jest sādhu. Ten, kto w pełni poświęcił życie dla Kṛṣṇy, ten jest sādhu. Nawet jeśli miał jakieś złe nawyki... Złe nawyki, sādhu nie może mieć złych nawyków, ponieważ jest sādhu, jeśli od początku ma złe nawyki, to zostanie skorygowane. Śaṣvad bhavati dharmātmā. Kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati. Jeśli naprawdę ktoś jest sādhu, jego złe nawyki będą skorygowane bardzo szybko, bardzo szybko, to nie tak, że będzie miał złe nawyki i będzie sādhu. To nie może być. To nie jest sādhu. Może z powodu przeszłych nawyków popełnił jakiś błąd. To można wybaczyć. Lecz jeśli w imię sadhu i zostania wyzwolonym kontynuuje cały ten nonsens, wtedy jest oszustem. Nie jest sādhu. Api cet su-durācāro. Cet, yadi, przypadkiem jest to możliwe. Lecz jeśli trzyma się świadomości Kṛṣṇy, to kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati. Na początku tam może być jakiś błąd, ale musimy sprawdzić, "Czy moje błędy są teraz naprawione?" Powinieneś być czujny. Nigdy nie ufaj umysłowi. Taka jest tu nauka. Nie należy ufać umysłowi. Mój Guru Mahārāja zwykł mówić, że "Po obudzeniu się weź buta i bij umysł sto razy. To jest pierwsze zadanie. Gdy idziesz spać, weź kija i zbij umysł sto razy. Wtedy możesz go kontrolować. W innym razie jest to bardzo trudne." Więc jest to...

To bicie butem i kijem jest innym rodzajem tapasyi. Ludzie tacy jak my, którzy nie kontrolują umysłu, powinni praktykować tapasyę, bić umysł butami i kijem. Wtedy może być kontrolowany. Swami oznacza tego, kto ma kontrolę nad umysłem. Vāco-vegam, krodha-vegam, udara-vegam, upastha-vegam, manasa-vegam, krodha-vegam, etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ pṛthivīṁ sa śiṣyāt (NOI 1). To jest nauka Rūpy Gosvāmīego. Gdy możemy kontrolować vāco-vegam... To jest krandana-vegam. (śmiech) Oni nie mogą kontrolować. Oni nie mogą kontrolować. Dlatego są jak dzieci. Dziecku można wybaczyć, ale jeśli osoba prowadzi życie duchowe i nie może kontrolować umysłu, to jest beznadziejne. Jest pozbawiona nadziei. To powinno być kontrolowane. Vaco-vegam, krodha-vegam, udara-vegam, upastha vegam. Najważniejszą rzeczą jest udara-vegam i jihvā-vegam. Jihvā-vegam, to jest trudne do kontrolowania. Bhaktivinoda Ṭhākura powiedział, że "Są tam wszystkie zmysły, ale jeden z nich, jihvā, jest bardzo niebezpieczny." Tā'ra madhye jihvā ati lobhamoy sudurmati tā'ke jetā kaṭhina saṁsāre. Bardzo, bardzo trudno jest kontrolować język.