PL/Prabhupada 0238 - Bóg Jest Wszechdobry

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Strona poprzednia - Video 0237
Strona kolejna - Video 0239 Go-next.png

Bóg Jest Wszechdobry
- Prabhupāda 0238


Lecture on BG 2.3 -- London, August 4, 1973

Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Zwykli ludzie nie sa w stanie pojać zachowania Kryszny. Nie jest to możliwe za pomoca materialnych zmysłów. Dlaczego Kṛṣṇa? Nawet wielbiciel Kṛṣṇy, Vaiṣṇava. To jest również oznajmione. Vaiṣṇavera kriyā mūdra vijñeha nā bujhaya (CC Madhya 17.136). To, co robi Vaiṣṇava ācārya, nie jest zrozumiałe nawet dla najbardziej inteligentnych ludzi. Dlatego nie powinniśmy imitować zachowania wyższych autorytetów. Należy stosować się do ich instrukcji i zaleceń. Nie można naśladować. Kryszna nakłaniał Arjunę do walki. Nie oznacza to jednak, że my możemy to naśladować. To nie byłoby moralne. Ale dla Kryszny nie ma kwestii "niemoralne". Cokolwiek On czyni jest wszechpomyślne. I tak powinniśmy to przyjmować. Każde Jego działanie jest wszechdobre. Z drugiej strony, jakiekolwiek działanie niezgodne z nakazem autorytetów jest niepowodzeniem. Kryszna nie potrzebuje być instruowany przez nikogo. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1). On jest najwyższym kontrolerem. Nikt nie musi udzielać mu rad. Cokolwiek czyni, jest doskonałe. Tak należy rozumieć Krysznę. Nie stwarzać własnych koncepcji na Jego temat. Nie jest On przedmiotem badań lub spekulacji. Przewyższa je, ponieważ jest transcendentalny. Dlatego ci, którzy nie maja transcendentalnej wizji, źle Go interpretuja. On wyraźnie poleca:

klaibyaṁ ma sma gamaḥ pārtha
naitat tvayy upapadyate
kśūdraṁ hṛdaya-daurbalyaṁ
taktvottiṣṭha parantapa
(BG 2.3)

Słowo "parantapa" w tym kontekście znaczy: "Jesteś ksatriya, królem. Twoim zadaniem jest karać niegodziwców. Taki jest twój obowiazek. Musisz być surowy dla złoczyńców." W przeszłości królowie... Oni wydawali wyroki. Przestępcy byli przyprowadzani przed ich oblicza i po rozpatrzeniu sprawy, królowie osobiście wykonywali egzekucje. Taka była ich rola. Zaledwie sto lat temu w Kaszmirze, kiedy pojmowano złodzieja, okazywano go królowi i kiedy udowadniano winę, król osobiście obcinał mu ręce. W zeszłym wieku. W ten sposób ostrzegano innych: "Taka jest kara za kradzież." W rezutacie, powstrzymano przestępczość w tym zakresie. Nawet jak na drodze w Kaszmirze ktoś coś gubił, nikt tego nie podnosił. Zasada była taka, że nawet jak coś tam leży, to nikt nie ma prawa tego dotknać. Po czasie, osoba która zgubiiła wracała i miała szansę odzyskać przedmiot. Zatem, konieczne jest przywrócenie kary śmierci. W obecnych czasach usprawiedliwia się karę śmierci. To sabotaż i draństwo. Zabójcę musi spotkać taki sam los, bez wyjatku. Dotyczy to również tych, którzy zabijaja zwierzęta. Powinni być natychmiast wieszani. Król powinien sprawować rzady stosujac sie do ścisłych zasad.