SK/Prabhupada 0342 - Všetci sme individuálne osoby, a Kršna je tiež individuálna osoba

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Predchádzajúca stránka - video 0341
Nasledujúca stránka - video 0343 Go-next.png

Všetci sme individuálne osoby, a Krišna je tiež individuálna osoba
- Prabhupada 0342


Lecture on CC Adi-lila 7.7 -- Mayapur, March 9, 1974

Každý z nás živých bytosti, všetci sme individuálne osoby, a Kršna je tiež individuálna osoba. To je poznanie. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Krišna čiže Boh, On je tiež nitya, večný. My sme tiež nitya, veční. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Nechceme umrieť. To je úvodné poznanie duchovného porozumenia, že "Nie som toto telo, som duša, ahaṁ brahmāsmi, ale ja som individuálny." Nityo nityānāṁ. Krišna je individuálna osoba; ja som tiež individuálna osoba. Keď Kršna povie sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66), to neznamená, že som sa stal jedným s Krišnom alebo splynul s existenciou Krišnu. Ja si zachovávam svoju individualitu, Kršna si zachováva svoju individualitu, ale súhlasím s dodržiavaním Jeho vlády. Preto Kršna hovorí v Bhagavad-gíte Arjunovi, že "Povedal som ti všetko. Teraz, aké je tvoje rozhodnutie? Individuálny. Nie je pravda, že Kršna núti Arjunu. Yathecchasi tathā kuru: (BG 18.63)"A teraz môžeš urobiť čokoľvek chceš." To je individualita.

Tak toto je konečné poznanie, že táto Māyāvādská filozofia, stať sa jedným, splynúť s existenciou, splynúť s existenciou znamená, že splynieme s pokynom Krišnu. Naša individualita je v súčasnej dobe māyā, pretože plánujeme toľko vecí. Preto vaša individualita a moja individualita do seba narážajú. Ale keď tam už nebude viac narážanie-my budeme spolu súhlasiť, "Ústredným bodom je Kršna" - to je jednota, nie že by sme stratíme svoju individualitu. Tak ako je uvedené v celej Védskej literatúre a povedané Krišnom, všetci sme individuálni. Všetci individuálni. Svayaṁ bhagavān ekale īśvara. Rozdiel je v tom, že On je najvyšší vládca, īśvara. Íšvara znamená vládca. V skutočnosti On je vládcom, a my sme tiež vládcovia, ale my sme podriadení vládcovia. Preto On je ekale īśvara, jeden vládca. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇa, v Brahma-saṁhite. Ekali īśvara. Īśvarov nemôže byť veľa. To nie je īśvara. Māyāvādská filozofia, že každý je Boh, to nie je veľmi správny záver. To je darebáctvo. Kršna hovorí, mūḍha. Na māṁ prapadyante mūḍhāḥ (BG 7.15). Ten, kto sa nepodrobí najvyššiemu Íšvarovi, Najvyššiemu Pánovi, mali by ste to vedieť dokonale dobre, že "Tu je mūḍha, darebák," pretože to nie je tak, že každý, môžeme sa stať īśvarom. To nie je možné. Potom īśvara nemá žiadny význam. Īśvara znamená vládca. Predpokladajme, že sme v skupine, toto je naša Medzinárodná Spoločnosť. Ak sa všetci sa stávajú vládcom alebo ācāryom, tak ako to potom môže byť riadené? Nie. Tam musí byť nejaká hlava. To je zásadou v našom praktickom živote. Nasledujeme našich politických vodcov. Nemôžeme povedať, že "Patrím k tejto strane" pokým nasledujem vodcu. To je prirodzené.

Tak to je Védsky výrok, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Musí existovať jeden vodca, vodca tej istej kvality, nitya. Ja som nitya, Krišna je nitya. Kršna je tiež živá bytosť; Ja som tiež živá bytosť. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Takže aký je rozdiel medzi Krišnom a mnou? Rozdiel je v tom, že existujú dve nityas alebo dve cetanaś. Jeden z nich je opísaný jednotným číslom a druhý je opísaný množným číslom. Nityo nityānāṁ. Toto nityānāṁ je množné číslo, a nitya je jednotné číslo. Boh je nitya, jeden, singulárne číslo, a my, my sme sa ovládaní. Sme množné číslo. To je ten rozdiel. A ako On vládne množnému číslu? Pretože, eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. On dodáva všetky životné nevyhnutnosti pre všetky tieto množné čísla; preto je īśvara, On je Krišna, On je Boh. Ten, kto poskytuje všetky potreby k životu, On je īśvara, On je Krišna, On je Boh. Takže môžeme veľmi dobre pochopiť, že sú udržiavaní Krišnom, a prečo by sme nemali byť ovládaný Ním? Toto je fakt.