SK/Prabhupada 0475 - Zhrozíme sa, akonáhle počujeme, že sa musíme stať služobníkom Boha

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Predchádzajúca stránka - video 0474
Nasledujúca stránka - video 0476 Go-next.png

Zhrozíme sa, akonáhle počujeme, že sa musíme stať služobníkom Boha
- Prabhupāda 0475


Lecture -- Seattle, October 7, 1968

Nemôžeme sa stať Najvyšším. Nakoniec, to nenájdeme v autorizovanej Védskej literatúre, že živá bytosť sa môže stať tak mocnou ako Boh. Nie. To nie je možné. Boh je veľkolepý. On je vždy veľkolepý. Dokonca ak ste oslobodený z materiálneho zovretia, On je vždy veľkolepý. To je...V tomto verši, govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Náš večný vzťah s Bohom je, uctievať Ho, alebo Mu slúžiť. Taká služba je veľmi príjemná. Neberte to... Keď rozprávame o službe, môžeme si myslieť "O, my trpíme tým, že prijímame službu." Tak ako sa iný minulý večer jeden chlapec pýtal:" Prečo by sme sa mali klaniať? Nevie, či tu je prítomný." Klaniať sa niekomu aby sme sa odovzdali nie je zlé, ale pretože sme v inej situácii, odovzdanie sa druhému je veľmi nepohodlné. Tak ako nikto nechce byť závislý na inom národe, nikto nechce byť závislý na iných ľuďoch. Každý chce byť nezávislý, pretože tento materiálny svet je obráteným odrazom duchovného sveta. Ale v duchovnom svete, čím viac sa odovzdáš, tým viac si služobníkom, tým viac si šťastnejší. V súčastnom okamihu ale nemáme takéto pochopenie. Nemáme žiaden duchovný úmysel, žiadnu duchovnú realizáciu; preto sa zhrozíme, keď počujeme, že sa musíme stať služobníkom Boha. Ale to nie je otázka zhrozenia sa. Je to veľmi príjemné sa stať služobníkom Boha. Videli ste, že prišlo mnoho reformátorov, slúžili misii Boha a sú stále uctievaní. Stať sa služobníkom Boha, sluha Boha, nie je skutočne nevýznamná vec. Je to najdôležitejšia vec. Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Ale neprijímame ju. Najprv sa snažme pochopiť. Védanta-sútra hovorí athāto brahma jijñāsā. Snaž sa pochopiť, čo je Brahman. (mikrofón vydáva zvuk) Prečo to robí ten zvuk? Snaž sa pochopiť, čo je Brahman a snaž sa pochopiť tvoj vzťah.

A potom, keď sa naozaj odovzdáte, budet cítiť večne radostný život, plný poznania. A toto je veľmi pekne vysvetlené v Učení Pána Čaitanyu. V Bhagavad-gīte tiež, to je rovnaké učenie, ale... Doteraz sme publikovali dve knihy, Bhagavad-gītā taká aká je, ďaľšia kniha je Učenie Pána Čaitanyu. Bhagavad-gītā učí proces odovzdania. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). "Odovzdaj sa mi", hovorí Pán. A Pánovo učenie, učenie Čaitanya Mahaprabhua, je ako sa odovzdať. Pretože sme si všetci zvykli na náš súčasný podmienený život búrime sa proti odovzdaniu. Je mnoho skupín, mnoho "izmov" a hlavným princípom je "Prečo sa mám odovzdať ?" To je hlavná choroba. Akákoľvek politická strana, ako Komunistická strana... Búria sa proti najvyššej autorite, ktorú volajú kapitalisti. "Prečo by sme mali..." Všade je rovnaká vec: "Prečo by som sa mal odovzať?" Ale my sa musíme odovzdať. To je naše vrodené postavenie. Nerozumiem určitej osobe, alebo vláde, alebo určitej komunite, či spoločnosti, alebo niečomu, ale napokon som odovzdaný. Som odovzdaný zákonu prírody. Nie je žiadna nezávislosť. Musím sa odovzdať. Ak je nejaké volanie krutej ruky smrti, hneď sa musím odovzdať. Mali by ste teda pochopiť...Toto je brahma-jijñāsā, teda "Prečo je tento proces odovzdania?" Ja sa nechcem odovzdať, potom som nútený sa odovzdať. V tomto štáte tiež, ak si nemyslím, že treba dodržiavať jeho zákony, tak ma štát donúti odovzdať sa policajným silám, vojenským silám mnohými spôsobmi. Rovnako, nechcem umrieť, ale sily smrti ma donútia. Nehcem byť starým človekom, ale príroda ma donúti stať sa starým. Nechcem dostať žiadnu chorobu, ale príroda ma donúti dostať nejakú chorobu. Tento proces odovzdania je tu. Preto musíme pochopiť prečo je to tak. To znamená, moja vrodená povaha je sa odovzdať, ale súčasné ťažkosti spôsobujú, že sa odovzdávam zlej osobe. Keď pochopíme, že by som sa mať odovzdať Najvyššiemu Pánovi, potom sa moja vrodená pozícia obnoví. To je moja sloboda.