SK/Prabhupada 0671 - Radosť znamená dvaja - Krišna a Ty

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Predchádzajúca stránka - video 0670
Nasledujúca stránka - video 0672 Go-next.png

Radosť znamená dvaja - Krišna a Ty
- Prabhupāda 0671


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Oddaný: "Toto je charakterizované schopnosťou jedinca vidieť seba samého čistou mysľou a vychutnať a radovať ..."

Prabhupāda: Čistá myseľ. To je čistá myseľ. Čistá myseľ znamená porozumieť sám sebe, že "Patrím Kṛṣṇovi." To je čistá myseľ. Myseľ, v tejto chvíli je moja myseľ kontaminovaná. Prečo? Myslím si, že patrím tomu, že patrím tamtomu, patrím tomuto. Ale keď je moja myseľ ustálená, "Som Kṛṣṇov." To je moja dokonalosť. Áno.

Oddaný: "... a vychutnať a radovať sa v sebe. V tomto radostnom stave sa nachádza v bezhraničnom ...".

Prabhupāda: Toto potešenie v sebe, to znamená, že Kṛṣṇa je Najvyššie Ja. Cvičenie yogy. Že ja som individuále ja. Keď som v samādhi s Viṣṇuom, Najvyšším Ja, to je moja stálosť mysle. Takže Najvyššie Ja a ja, sa vtedy zabávajú. Pôžitok nemôže byť osamotený. Musia byť dvaja. Máte nejaké skúsenosti zo zábavy osamote? Nie. Takže radosť osamotene nie je možná. Radosť znamená dvaja - Kṛṣṇa a ty. Nadduša a individuálna duša. To je cesta. Nemôžete si užívať sami, to nie je vaša pozícia. Áno, pokračuj.

Oddaný: ... človek je umiestnený v neobmedzenom transcendentálnom šťastí a teší sa transcendentálnymi zmyslami. Takto umiestnený sa nikdy neodchyľuje od pravdy, a po dosiahnutí tohto, si myslí, že neexistuje väčší zisk. Umiestnený v takej polohe, nikdy nie je otrasený, ani uprostred najväčších ťažkostí. Tento ...

Prabhupāda: V najväčších ťažkostiach. Ak ste presvedčení, že "Ja som nedeliteľnou a neoddeliteľnou časťou Kṛṣṇu," potom aj keď je to najťažšia pozícia vášho života, Odovzdajte sa. Viete, Kṛṣṇa vám poskytne ochranu. Pokúste sa o čo najlepšie, použite vašu inteligenciu, ale verte v Kṛṣṇu. Bālasya neha pitarau nṛsiṁha (SB 7.9.19). Ak Kṛṣṇa zanedbá, žiadny liek vás nemôže zachrániť. Žiadne iné opatrenia vás nemôžu ochrániť. Nemyslite si, že ... Predpokladajme, že niekto je chorý. Mnoho odborných lekárov ho lieči. Pekné lieky mu ponúkajú. Sú zárukou jeho života? Nie, to nie je záruka. Ak ho zanedbá Kṛṣṇa , napriek všetkým týmto dobrým lekárom a liekom zomrie. A keď ho Kṛṣṇa ochráni, aj keď nemal žiadnu odbornú liečbu, napriek tomu prežije. Takže ten, kto je upiamený na Kṛṣṇu, úplne ovzdaný ... A jeden z bodov odovzdania sa je, že Kṛṣṇa ma ochráni. Potom ste šťastní. Rovnako ako dieťa. Je úplne odovzdané rodičom, a je presvedčené, že "Môj otec je tam, moja matka je tam." Takže je šťastné. Kadāham aikāntika-nitya-kiṅkaraḥ (Stotra-ratna 43 / CC Madhya 1.206). Ak viete, že niekto, kto tam je mojim patrónom, kto je mojim ochráncom, nie ste veľmi spokojní? Ale ak budete robiť všetko na vlastný účet, na vlastnú zodpovednosť, budete spokojní? Rovnako tak, ak ste presvedčení, vo vedomí Kṛṣṇu , že "Kṛṣṇa mi poskytne ochranu" a ak ste úprimní ku Kṛṣṇovi, to je štandardom šťastia. Inak nemôžete byť šťastnými. To nie je možné. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13).

To je skutočnosť. Dokonca aj vo vašom spurnom stave vám Kṛṣṇa poskytuje ochranu. Bez Kṛṣṇovej ochrany nemôžete žiť ani sekundu. Je taký láskavý. A keď si to priznáte, keď to rozpoznáte, potom budete spokojní. Teraz vám Kṛṣṇa dáva ochranu, ale vy to neviete, pretože ste si zobrali svoj život (do vlastných rúk) na svoje vlastné riziko. Pretože On vám dal slobodu, "No dobre, rob, čo sa ti páči. Pokiaľ to bude možné, poskytnem ti ochranu." Ale keď sa úplne odovzdáte, celá zodpovednosť je na Kṛṣṇovi. To je zvláštne. To je osobitná ochrana. Rovnako ako otec. Dieťa, ktoré vyrástlo nestará sa o otca, koná svojvoľne. Čo môže urobiť otec? "V poriadku, rob, čo sa ti páči." Ale dieťa, ktoré je plne pod ochranou otca, dostane väčšiu starostlivosť.

To je uvedené v Bhagavad-gīte, nájdete: samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). "Som rovnaký voči každému." Na me dveṣyaḥ: "Nikto nie je mojim nepriateľom." Ako môže On byť nepriateľským? Každý je Kṛṣṇovým ​​synom. Ako sa môže stať nepriateľom Kṛṣṇu? Je synom. To nie je možné. On je priateľom každého. Ale my nevyužívajme Jeho priateľstvo. To je naša choroba. To je naša choroba. On je priateľom každého. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). Ale ten, kto to rozpoznáva, môže pochopiť, že "Kṛṣṇa mi dáva ochranu týmto spôsobom." To je cesta šťastia. Pokračuj.