SL/Prabhupada 0035 - V tem telesu sta dve živi bitjiLecture on BG 2.1-11 -- Johannesburg, October 17, 1975

Torej, Krišna je prevzel položaj guruja in začel podajati svoja navodila. Tam uvāca hṛṣīkeśaḥ. Hṛṣīkeśa..., eno od Kṛṣṇovih imen je Hṛṣīkeśa. Hṛṣīkeśa pomeni hṛṣīka īśa. Hṛṣīka pomeni čuti in īśa pomeni gospodar. Zato Krišna je gospodar naših čutov, čutov vsakogar. To bo pojasnjeno v trinajstem poglavju, da je kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata (BG 13.3). V tem telesu obstajata dve živi bitji. Eden od njih sem jaz sam, individualna duša, Atma; in drugi je Kṛṣṇa, Paramātmā. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe arjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Tako je dejansko lastnik Paramātmā. Dana mi je priložnost, da ga uporabljam, tako da moji čuti, tako imenovani moji čuti, niso moji čuti. Nisem ustvaril svoje roke. Roko je ustvaril Bog, ali Kṛṣṇa, s pomočjo te materialne narave, in dana mi je roka, da jo lahko uporabljam za svoj namen, za prehranjevanje, za zbiranje. Ampak dejansko to ni moja roka. Kajti, ko ta roka postane paralizirana, rečem, "moja roka". Vendar je ne morem uporabljati, ker je njena moč odvzeta s strani njenega lastnika. Tako kot v hiši, v najeti hiši živite. In če vas lastnik hiše, najemodajalec, izvrže, ne morete več živeti tam. Ne morete je več uporabljati. Podobno lahko uporabljamo to telo tako dolgo, kot nam pravi lastnik telesa, Hṛṣīkeśa, dovoli, da ostanem tukaj. Zato je ime Kṛṣṇe Hṛṣīkeśa. In to gibanje za zavest Kṛṣṇe pomeni, da smo sprejeli čute od Kṛṣṇe. Moramo jih uporabiti za Kṛṣṇo. Namesto, da bi jih uporabljali za Kṛṣṇo, jih uporabljamo za naše čutno zadovoljevanje. To je naše nesrečno stanje življenja. Tako kot če živite nekje, kjer morate plačevati najemnino, ampak če ne plačate najemnine - in mislite, da je vaša last - potem pride do težav. Podobno Hṛṣīkeśa pomeni da je pravi lastnik Krišna. Dana mi je bila ta lastnina. To je rečeno v Bhagavad-gīti.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
(BG 18.61)

Yantra: to je stroj. Ta naprava mi je bila dana s strani Kṛṣṇe zato, ker sem željno mislil, da "Če dobim tak stroj kot je človeško telo, potem bom lahko užival na takšen način." In Kṛṣṇa ti izpolne željo: "V redu." In če pomislim, "Če bi dobil stroj, s katerim bi lahko neposredno sesal kri drugih živali," "V redu," odvrne Kṛṣṇa, "vzameš stroj telesa tigra in ga uporabiš." Tako je s tem. Zato je Njegovo ime je Hṛṣīkeśa. In ko pravilno razumemo, da "nisem lastnik tega telesa. Kṛṣṇa je lastnik telesa. Želel sem določeno vrsto telesa, da bi ga uporabljal za svoje čutno zadovoljevanje. On ga je dal, in jaz nisem zadovoljen. Zato se bo sedaj naučil, kako uporabljati ta stroj za njegovega lastnika", to se imenuje bhakti. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Ko ta čutila - ker Krišna je lastnik čutov - On je lastnik tega telesa - tako da, ko se bo to telo uporabilo za služenje Kṛṣṇe, to bo naša izpopolnitev življenja.