SL/Prabhupada 0099 - Kako nas bo Krišna prepoznalLecture on BG 13.4 -- Bombay, September 27, 1973

Torej, tako kot lahko spoznamo da obstajajo različni razredi ljudi, čeprav so vsi v Bombayu, ali kateremkoli drugem mestu, podobno, vsa živa bitja, niso enake kvalitete. Nekatere so v stiku z gunami materialne narave v vrlini, nekatere so v stiku s gunami materialne narave v strasti, in nekatere so v stiku s materialnimi gunami v nevednosti. Torej ti, ki so v nevednosti, so tako kot da bi padli v vodo. Ko ogenj pade v vodo, se popolnoma pogasi. In suha trava, če pade nanjo ognjena iskra in izkoristi priložnost suhe trave, se vžge ogenj. In postane ponovno ogenj. Podobno, tisti, ki so v guni vrline, lahko zlahka prebudijo svojo zavest Krišne. Ker je v Bhagavad-giti rečeno, yesam tv anta-gatam papam. (BG 7.28) Zakaj ljudje ne obiskujejo tega templja? Težava je v tem da so v grobi nevednosti. Na mam duskrtino mudhah prapadyante naradhamah (BG 7.15). Ne morejo priti. Tisti, ki so zgolj vključeni v grešne aktivnosti, ne morejo ceniti zavesti Krišne. To ni možno. Venda pa je to priložnost za vse. Mi se jim dobrikamo: "Prosim pridite. Prosim..." To je naš posel v imenu Krišne. Tako kot Krišna pride osebno učiti Bhagavad-gito in vse prosi, sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (BG 18.66), to je naš posel.

Torej Krišna zelo ceni, "Oh, ti ljudje to počnejo v mojem imenu. Ne rabim iti tja. Oni so prevzeli moje delo." Kakšen posel mi opravljamo. Zgolj naprošamo ljudi, "Prosim predajte se Krišni." Zato smo mu zelo dragi. Krišna pravi, na ca tasman manusyesu kascin me priya-krttamah (BG 18.69). Naš posel je kako postati priznani od Krišne.

Ne ukvarjamo se s tem ali je nekdo spreobrnjen v zavest Krišne ali ne. Naša dolžnost je da jim dobrikamo, to je vse. "Dragi gospod, prosim pridite bližje, poglejte Krišnovo božanstvo, oddajte namaskaro, sprejmite prasadam in pojdite domov." Ampak ljudje ne pristajajo. Zakaj? Zdaj, ta posel ne morejo izvajati ljudje, ki so polni grešnih dejavnosti. Zato Krišna pravi, yesam tv anta-gatam papam. (BG 7.28) Ta, ki je popolnoma zaključil s grešnimi dejavnostmi. yesam tv anta-gatam papam jananam punya-karmanam. (BG 7.28) Kdo se lahko osvobodi grešnih aktivnosti? Ta, ki je vedno vključen v pobožne aktivnosti. Če si zmeraj vključen v pobožne aktivnosti, kje je možnost izvajati grešne aktivnosti? Torej najbolj pobožna aktivnost je petje Hare Krišna maha-mantre. Če si zmeraj vključen, Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, če je vaš um zmeraj vključen v zavest Krišne, potem ni priložnosti, da druge stvari pridejo na vaš um. To je proces zavesti Krišne. Takoj ko pozabimo Krišno, maya je tam, da nas takoj ujame.