SL/Prabhupada 0110 - Postanite lutke predhodnih ācārijMorning Walk -- April 19, 1973, Los Angeles

Svarūpa Dāmodara: Če slišijo Śrīmad-Bhāgavatam, potem bodo njihova srca spremenjena.

Prabhupāda: Vsekakor. Včeraj se je nekdo zahvalil našim učencem: "Oh, tako smo vam hvaležni, da nas oskrbujete s Bhagavatamom." Mar ni nekdo tako rekel?

Bhakte: Ja, ja. Tripurāri je to rekel. Tripurāri.

Prabhupāda: Oh, Tripurāri. Ja. Nekdo je tako rekel?

Tripurāri: Ja, dva fanta včeraj na letališču, kupila sta dva seta Śrīmad-Bhāgavatama.

Jayatīrtha: Cela seta?

Tripurāri: Šest spevov. Držala sta Bhāgavatame in rekla: Najlepša hvala. Potem sta jih dala v omarice in sta čakala na svoj avion in oba sta imela prvi spev...

Prabhupāda: Ja. Vsak iskren človek nam bo hvaležen za to gibanje in propagiranje. Z deljenjem teh knjig, delate veliko službo Krišni. Vsem je želel reči: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Pride, zatorej. Torej kdorkoli počne enako službo, da: "Predajte se Krišni," je zelo lepo priznan s strani Krišne. Tako je rečeno v Bhagavad-Giti: na ca tasmān manuṣyeṣu (BG 18.69). V človeški družbi mu ni nihče bolj drag od tistega, ki mu pomaga s pridiganjem. Hare Krišna.

Brahmānanda: Mi smo zgolj tvoje lutke Śrīla Prabhupāda. Ti nam daješ knjige.

Prabhupāda: Ne. Vsi smo lutke za Krišno. Jaz sem tudi lutka. Lutka. To je nasledstvo duhovnih učiteljev. Mi, mi moramo postati lutke. To je vse. Jaz sem lutka mojega Guru Mahārāja, če postanete moje lutke, potem je to uspeh. Naš uspeh je tam, kjer postanemo lutke predhodnikov. Tāṅdera caraṇa sevi bhakta sane vāsa. Živeti v družbi bhakt in postati lutka predhodnih ačarij. To je uspeh. Torej skušamo doseči to. Skupnost za zavest Krišne in služenje predhodnikov. To je vse. Harer nāma harer nāma... (CC Adi 17.21). Ljudje bodo prišli. Ljudje bodo cenili propagando. Trajalo bo nekaj časa.

Svarūpa Dāmodara: Sedaj bolj cenijo kot so pred nekaj leti.

Prabhupāda: Da, da.

Svarūpa Dāmodara: Začenjajo razumevati edinstveno filozofijo.