SL/Prabhupada 0119 - Duhovna duša je večno mladaLecture on BG 2.1-10 and Talk -- Los Angeles, November 25, 1968

Prabhupāda: Ja.

Śrīmatī: Je to starost, ko duhovna duša zapusti telo, postaneš starejši.

Prabhupāda: Ne, duhovna duša ni stara. Telo se menja, to je proces. To bom razložil,

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati
(BG 2.13)

Duhovna duša je večno mlada. Telo se spreminja. To se lahko razume. Telo se menja. To lahko vsi razumejo. Tako kot je bilo vaše telo v otroštvu... Tako kot ta otrok, drugačno telo. In ko bo ta otrok postal mlada deklica, to bo drugačno telo. Ampak duhovna duša je enkrat v tem in drugič v drugem telesu. To je torej dokaz, da se duhovna duša ne spreminja, telo se spreminja. To je dokaz. Jaz razmišljam o svojem otroštvu. To pomeni da sem isti jaz, ki je obstajal v času mojega otroštva in spominjam se v svojem otroštvu, da sem počel to, sem počel tisto. Ampak to telo otroka ne obstaja več. To je izginilo. Torej je zaključek, da se je moje telo spremenilo, vendar jaz sem isti. Mar ni tako? To je enostavna resnica. Torej to telo se bo spremenilo, še vedno bom ostal. Morda bom vstopil v drugo telo, to ni pomembno, vseeno bom ostal isti. Tathā dehāntara-prāptir dhīras tatra na muhyati (BG 2.13). Tako kot menjam svoje telo v tekočih okoliščinah, podobno, dokončna sprememba telesa ne pomeni, da sem umrl. Vstopim v drugo telo... To je tudi obrazloženo, vāsāṁsi jīrṇāni yathā (BG 2.22), to se spremeni. Tako kot še nisem bil sannyāsī, oblačil sem se kot gospod. Sedaj sem zamenjal svojo obleko. To ne pomeni, da sem umrl. Ne. Spremenil sem svoje telo, to je vse. Zamenjal sem svoje oblačilo.