SL/Prabhupada 0164 - Osnovati se mora Varnasrama-dharma, da bo pot lažjaRoom Conversation Varnasrama System Must Be Introduced -- February 14, 1977, Mayapura

Hari-śauri: Ampak Caitanya Mahāprabhu je v svojem praktičnem pridiganju ljudi nagovoril le k mantranju.

Prabhupāda: To za povprečnega človeka ni možno.

Hari-śauri: Kaj, ljudi preprosto prepričati naj mantrajo? On sam je predstavil zgolj mantranje.

Prabhupāda: Ampak kdo bo mantral? Kdo bo mantral?

Satsvarūpa: Ampak če ljudje ne bodo mantrali, potem se tudi ne bodo naučili sistema varṇāśrame. To je najlažje.

Prabhupāda: Mantranje bo prisotno, ampak ne morete pričakovati, da bodo ljudje mantrali kot Caitanya Mahāprabhu. Niti šestnajst krogov ne morejo zmantrati. In ti nepridipravi naj bi postali Caitanya Mahāprabhu.

Satsvarūpa: Ne. Ampak če bodo vsaj mantrali in vzeli nekaj prasādama...

Prabhupāda: Mantranje se bo nadaljevalo. Ne bo se ustavilo. Ampak istočasno se mora osnovati tudi varṇāśrama-dharma, da bo pot lažja.

Hari-śauri: Jaz sem razumel, da je bilo mantranje v dobi kali vpeljano zato, ker sistem varṇāśrame ni možen.

Prabhupāda: Mantranje bo očistilo um. Ne bo se ustavilo.

Hari-śauri: Potemtakem je bilo mantranje vpeljano, da bi nadomestilo vse sisteme varṇāśrame.

Prabhupāda: Da, lahko ga nadomesti. Ampak kdo ga bo nadomestil? Ljudje niso tako napredni. Ni možno, da bi pri mantranju oponašali Haridāsa Ṭhākuro.

Satsvarūpa: Ljudem pravimo, naj nadaljujejo s svojim delom, toda naj zraven še mantrajo.

Prabhupāda: Da. Thākaha āpanāra kāje, Bhaktivinoda Ṭhākura. Āpanāra kāja ki. Caitanya Mahāprabhu je priporočil: sthāne sthitaḥ. In če ne bodo ostali v sthāni, potem se bo pojavilo takšno mantranje kot ga imajo sahajiye. Sahajiyās tudi mantrajo na japi, ampak imajo tudi tri ducate žensk. Takšno mantranje se bo pojavilo. Kot naš Madhudvisa. Dobil je sannyāso, čeprav ni bil primeren za sannyāso. Razkril je, da je bil navezan na pet žensk. Zaradi tega je varṇāśrama-dharma potrebna. Preprosta predstava ne bo zadosti. Torej, cel svet bi moral biti seznanjen z varṇāśrama-dharmo.

Satsvarūpa: Seznanjen, začenši znotraj ISKCON skupnosti?

Prabhupāda: Da. Da. Brāhmaṇe, kṣatriye. Obstajati mora pravilna izobrazba.

Hari-śauri: Ampak, glede na to, da se v naši skupnosti izobražujemo za vaišnave...

Prabhupāda: Da.

Hari-śauri: ...kako bomo potem našo skupnost lahko razdelili?

Prabhupāda: Postati vaišnava ni tako lahko. Varṇāśrama-dharma bi morala biti vpeljana zato, da bi postali vaišnave. Postati vaišnava ni tako lahko.

Hari-śauri: Ne, to ni poceni stvar.

Prabhupāda. Da. Zato bi morali storiti tako. Vaišnava, postati vaišnava ni tako lahko. Če je postati vaišnava tako lahko, zakaj je potem toliko padcev? Ni lahko. Sannyāsa je za najvišje usposobljene brāhmaṇe. In če se samo oblečeš kot vaišnava, potem padeš.

Hari-śauri: Torej sistem varṇāśrame je za kaniṣṭhe, kaniṣṭha-adhikārīje.

Prabhupāda: Kaniṣṭha?

Hari-śauri: Ko je oseba na ravni začetnika.

Prabhupāda: Da. Da. Kaniṣṭha-adhikārī, da.

Hari-śauri: Sistem varṇāśrame je ugoden.

Prabhupāda: Kaniṣṭha-adhikārī pomeni, da mora oseba biti brāhmaṇa. To je kaniṣṭha-adhikārī. V duhovnem življenju kaniṣṭha-adhikārī pomeni, da mora biti oseba usposobljeni brāhmaṇa. To je kaniṣṭha. Kar se v materialnem svetu ceni kot zelo visok položaj, brāhmaṇa, to je kaniṣṭha-adhikārī.