SL/Prabhupada 0178 - Dharma so navodila, ki jih je dal GospodLecture on SB 1.10.1 -- Mayapura, June 16, 1973

Dharmo določi Vsevišnja Božanska Osebnost. To je dharma. Dharme si ne morete izmisliti. Dandanes se ustvarja toliko različnih vrst religij, ki pa niso dharma. Dharma so navodila, ki jih je dal Gospod. To je dharma. Tako kot pravi Krišna: sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (BG 18.66). Ustvarili smo toliko različnih religij: hindujska religija, muslimanska religija, krščanska religija, parsijska religija, budistična religija, ta religija, tista religija. Ampak to ni dharma. To so umske stvaritve, umske stvaritve. Zato pa prihaja do neskladij. Na primer: hindujci mislijo, da ubijanje krav ni dharmično in muslimani mislijo, da je ubijanje krav njihova dharma. Kdo ima prav? Je ubijanje krav dharma ali ne?

To so stvaritve uma. Caitanya-caritamrta karaca pravi: ei bhala ei manda saba manodharma (CC Antya 4.176). "Umska stvaritev." Resnična dharma so navodila Vsevišnje Božanske Osebnosti. To je dharma. Zato Krišna pravi: sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (BG 18.66). "Opusti vse vrste izmišljenih religij. Tukaj je resnična dharma." Saranam vraja. "Samo predaj se Meni. To je resnična dharma." Dharmam tu saksad bhagavat-pranitam (SB 6.3.19). Tako kot zakoni. Zakone lahko določi vlada. Vi sami ne morete doma ustvariti nobenega zakona. To ni zakon. Zakon so navodila, ki jih je določila vlada. In Vsevišnja Božanska Osebnost je vrhovna vlada. Aham sarvasya prabhavo (BG 10.8) mattah parataram nanyat (BG 7.7). Nihče ni večji od Krišne. Zato so Krišnova navodila dharma. Naše gibanje za zavest Krišne je ta dharma. Krišna pravi: sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (BG 18.66). "Opusti vse druge tako imenovane religije, to religijo, tisto religijo. Samo predaj se Meni."

Tudi mi oznanjamo isto načelo. To je potrdil tudi Šri Čaitanja Mahaprabhu: Amara ajnaya guru hana tara' ei desa, yare dekha tare kaha krsna-upadesa (CC Madhya 7.128). To je dharma. Čaitanja Mahaprabhu si ni izmislil novega sistema dharme. Ne. Čaitanja Mahaprabhu je sam Krišna. Namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te, krsnaya krsna-caitanya-namne (CC Madhya 19.53). On je sam Krišna. Edina razlika je v tem, da Krišna kot Vsevišnja Božanska Osebnost direktno daje navodilo: "Opusti vse te nesmisle in se samo predaj Meni." Ker je Krišna Vsevišnja Božanska Osebnost, daje direktna navodila. Ker pa so Ga ljudje narobe razumeli, se je isti Krišna... Celo veliki učenjaki pravijo: "To je pa od sile, da Krišna tako ukazuje." Ampak to so nepridipravi. Ne vedo in ne morejo razumeti kdo je Krišna. Ker so Ga ljudje narobe razumeli, je Krišna prišel kot bhakta, da bi z vzorom pokazal kako se predati Krišni. Krišna je prišel. Tako kot me včasih moj sluga zmasira. Jaz mu pravim, medtem ko masiram njegovo glavo: "Napravi to tako." Jaz nisem njegov sluga, ampak ga tako učim. Podobno je Šri Čaitanja Mahaprabhu sam Krišna, ki s svojim primerom vzorno uči kako pristopiti h Krišni, kako služiti Krišni. Gre za isto načelo. Krišna pravi: "Predaj se Meni." Čaitanja Mahaprabhu pa pravi: "Predaj se Krišni." Princip torej ostaja isti.