SL/Prabhupada 0195 - Močno telo, močen um, močna odločenostLecture on SB 7.6.5 -- Toronto, June 21, 1976

Pradyumna: Prevod: "Torej, dokler je v materialnem svetu, bhavam āśritaḥ, se mora oseba, ki je v polnosti zmožna razlikovati dobro od slabega, prizadevati doseči najvišji cilj življenja, dokler je telo še krepko in močno in ga hiranje še ne ovira."

Prabhupāda:

tato yateta kuśalaḥ
kṣemāya bhavam āśritaḥ
śarīraṁ pauruṣaṁ yāvan
na vipadyeta puṣkalam
(SB 7.6.5)

Tako bi torej ljudje morali delovati: śarīraṁ pauruṣaṁ yāvan na vipadyeta puṣkalam. Dokler smo krepki in močni in lahko dobro delamo, dokler smo zdravi, moramo to izkoristiti. Gibanje za zavest Kṛṣṇe ni namenjeno lenuhom. Ne. Namenjeno je močnim: tistim, ki imajo močno telo, močen um, močno odločenost, močno inteligenco. Vse imajo močno. To gibanje je namenjeno njim. Kajti doseči moramo najvišji cilj življenja. Žal, ljudje ne vedo kaj je najvišji cilj življenja. V sodobni... Ne samo v sodobni, vedno. Sedaj pa je to zelo očitno: ljudje ne vedo kaj je cilj življenja. Vsakdo v tem materialnem svetu je v māyi, kar pomeni, da ne ve kaj je cilj življenja. Na te viduḥ. Ne vedo. Svārtha-gatiṁ hi viṣṇu. Svārtha-gati. Vsakdo naj bi bil zainteresiran za lastno korist. Pravijo, da je lastna korist prvi naravni zakon. Ampak ljudje ne vedo kaj je v njihovem pravem interesu. Namesto, da bi odšli nazaj domov, nazaj k Bogu, kar jim bo v resnici prineslo korist, bodo v naslednjem življenju postali psi. Je to osebna korist? Ampak ljudje tega ne vedo. Ne vedo kako deluje naravi zakon. Na te viduḥ. Adānta-gobhir viśatāṁ tamisram. Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā.

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām
adānta-gobhir viśatāṁ tamisraṁ
punaḥ punaś carvita-carvaṇānām
(SB 7.5.30)

Zavest Kṛṣṇe... Matir na kṛṣṇe. Ljudje so zelo nenaklonjeni temu, da bi postali zavestni Kṛṣṇe. Zakaj? Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā. Po napotkih drugih. Tako kot mi poskušamo razširiti zavest Kṛṣṇe po celem svetu. Parataḥ. Svato, svato pomeni osebno. Z lastnim prizadevanjem. Na primer, branje Bhagavad-gīte ali Śrīmad-Bhāgavatama in ostale vedske književnosti. Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā. Mitho vā. Mitho vā pomeni s konferenco. Dandanes so konference zelo popularne. Torej, oseba ne more postati zavestna Kṛṣṇe, niti z lastnim trudom, niti po napotkih drugih ali z velikimi konferencami. Zakaj? Gṛha-vratānām: ker je njihov pravi cilj življenja, da bi ostali v svoji hiši. Gṛha-vratānām. Gṛha pomeni družinsko življenje, gṛha pomeni to telo, gṛha pomeni ta univerzum. Obstajajo številne gṛhe, velike in majhne.