SL/Prabhupada 0200 - Majhna napaka lahko pokvari celoten načrtLecture on CC Adi-lila 1.11 -- Mayapur, April 4, 1975

Celoten vedski sistem je oblikovan na tak način, da se človek na koncu osvobodi procesa rojevanja, umiranja, staranja in bolezni. Pred dolgimi časi je Viśvāmitra Muni obiskal Mahārāja Daśaratho, da bi Rāmo-Lakṣmaṇa prosil naj jih spremljata v gozd, kjer jih je nadlegoval demon. Demona bi lahko ubili tudi sami, toda ubijanje je namenjeno kṣatrijam. To je vedska civilizacija. Ubijanje ni opravilo brāhmaṇ. Prvi odziv, ki ga je Viśvāmitra Muni dobil od Mahārāja Daśarathe, je bil: aihiṣṭhaṁ yat punar-janma-jayāya. "Vi veliki modreci, svete osebe, ste zapustili družbo. Živite sami v gozdu. S kakšnim namenom? Z namenom punar-janma-jayāya, da bi premagali ponavljajoče se rojevanje. To je namen. Podobno ima tudi gibanje za zavest Kṛṣṇe isti namen, punar-janma-jayāya, premagati ponavljajoče se rojevanje in umiranje. Tega bi se morali vedno spominjati. Majhna napaka bo pokvarila celoten sistem, majhna napaka. Narava je zelo močna. aivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Zelo, zelo močna. Vsem vam, fantom in dekletom, ki ste prišli iz Amerike, sem zelo hvaležen. Toda ne bodite manj resni. Bodite zelo resni. Še nekaj bi vas prosil, predvsem Američane - saj ima Amerika dobre možnosti, da reši svet - da zelo dobro pridigate v vaši deželi. Vsi ljudje ne bodo zainteresirani, vendar če le delež ljudi v vaši deželi postane zavesten Kṛṣṇe, bo od tega cel svet imel veliko korist. Cilj je isti: punar-janma-jayāya. Premagati proces rojevanja, umiranja in staranja. To ni izmišljotina, to je dejstvo. Ljudje niso resni. Toda svoje ljudi lahko poučite, sicer je celotna človeška družba v nevarnosti. Ljudje so kot živali, brez kakršnihkoli ... Predvsem komunistično gibanje je zelo, zelo nevarno, saj ustvarja velike živali. Ljudje so že živali in to gibanje ustvarja velike živali.

Govorim Ameriki, ker Amerika precej resno nasprotuje komunističnemu gibanju. In lahko se mu zoperstavimo, kajti ta proces je aktualen že zelo dolgo časa. Deva asura, devāsura. Boj med polbogovi in demoni. Ta isti boj tukaj poteka pod drugačnimi imeni: komunisti in kapitalisti. Toda tudi osemdeset, devetdeset odstotkov kapitalistov je demonov. Da. Ker ne poznajo znanosti o Bogu. To je demonski princip. V vaši družbi so dobre možnosti, da ti ljudje popravijo svoja demonska načela. In potem se bodo z drugimi demoni zmožni odločno boriti. Kajti če postanemo deva ... Deva pomeni vaišnava. Viṣṇu-bhakto bhaved deva āsuras tad-viparyayaḥ. Tisti, ki so služabniki Gospoda Viṣṇuja, se imenujejo devaḥ oziroma polbogovi. In tisti na nasprotni strani ... Tudi na nasprotni strani imajo nekega boga. Demoni častijo predvsem Gospoda Śivo. Ali pa primer Rāvaṇe ... Ne obtožujemo po nepotrebnem. Rāvaṇa je bil velik demon, vendar je bil bhakta ... Tisti, ki časti Gospoda Śivo, bo pridobil nekaj materialne koristi. In tudi tisti, ki obožuje Viṣṇuja, bo imel materialno korist, ki jo bo dal Viṣṇu in ne bo posledica karme. Toda vaišnava si ne želi nikakršnih materialnih koristi. Materialna korist pride sama od sebe. Toda oni si je ne želijo. Anyābhilāṣitā-śūnyam (Brs. 1.1.11). Materialna korist ni njihov cilj življenja. Njihov cilj življenja je kako zadovoljiti Viṣṇuja, Gospoda Viṣṇuja. To je vaišnava. Viṣṇur asya devataḥ. Na te ... In demoni ne vedo, da je najvišja popolnost življenja to, da postaneš vaišnava. Tega ne vedo.

Kakorkoli, naša prošnja vsem vam mladim, ki ste sprejeli pot vajšnavizma in ki imate dobre možnosti pridiganja v svoji deželi ... Tudi če v drugih deželah niste tako uspešni, boste v svoji deželi zelo uspešni. Tam boste zelo učinkoviti. Poskušajte okrepiti ljudi, da se bodo lažje branili pred demonskimi načeli.

Najlepša hvala.