SL/Prabhupada 0256 - V dobi Kali-juge, je Krišna prišel, v obliki svojega imena, Hare KrišnaLecture on BG 2.8 -- London, August 8, 1973

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
saṅgopaṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair
yajanti hi sumedhasaḥ
(SB 11.5.32)

Tu, posebno v tej sobi, kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇam, Caitanya Mahāprabhu je tu. Tu je Krišna osebno, toda njegova polt je akṛṣṇa, ni črnikasta. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣa... Tviṣa pomeni polt. Akṛṣṇa. Rumenkasta. Saṅgopaṅgāstra-pārṣadam. Je v spremstvu Svojih spremljevalcev, Nityānanda Prabhu, Advaita Prabhu, śrīvāsādi gaura-bhakta-vṛnda. V tej dobi je, to božanstvo, namenjeno čaščenju. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇa. Kakšen je postopek čaščenja? Yajñaiḥ saṅkīrtanair prāyair yajanti hi sumedhasaḥ. Ta saṅkīrtana-yajña, ki jo opravljamo pred Caitanyo, Nityānando in drugimi, je popolno izvajanje yajñe za to dobo. Drugače, ni druge... Zato postaja uspešna. To je edina predpisana yajña. Druge yajñe, Rājasūya yajña, ta yajña, ona... Tako veliko yajñ je... V Indiji, včasih izvedejo tako imenovano yajño. Zberejo nekaj denarja. To je vse. Ne more biti uspešna, ker ni prisotnega yajnijskega brāhmaṇa. Tega trenutno ni. Delo yajnijskega brāhmaṇa je bilo, da je preverjal pravilno izgovorjavo vedskih manter. Test je bil ta, da so dali v ogenj neko žival, iz ognja je morala priti sveža, z mladim telesom. To je bil test, če se yajña pravilno izvaja. Če brāhmaṇi, yajniški brāhmaṇi pravilno izgovarjajo vedsko mantro. To je ta test. Toda, kje je, tak brahmana, v tej dobi? Zato yajña ni priporočena. Kalau pañca vivarjayet aśvamedham, avalambhaṁ sannyāsaṁ bāla-paitṛkam, devareṇa suta-pitṛ kalau pañca vivarjayet (CC Adi 17.164). V tej dobi ni yajñe. Ni yajniškega brāhmaṇa. Edina yajña je: poj Hare Krišna mantro in ekstatično pleši. To je edina yajña.

So rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam (BG 2.8). Nekdaj je bilo veliko demonov, ki so si prisvojili kraljestva polbogov. Rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam. Tako kot Hiraṇyakaśipu. Ta je razširil svojo avtoriteto čez kraljestvo Indre. Indrāri-vyākulaṁ lokaṁ mṛdayanti yuge yuge (SB 1.3.28). Indrāri. Indrāri pomeni Indrin sovražnik. Indra je kralj nebeških planetov in demon pomeni sovražnika. Polbogovi in njihovi sovražniki, demoni. Tako kot imamo mi mnogo sovražnikov. Ker pojemo Hare Krišna mantro, so tu kritike in mnogi sovražniki. Oni tega ne marajo. Tako da, to je zmeraj. Sedaj je šlo to število še navzgor. Nekdaj, jih je bilo nekaj. Sedaj jih je veliko. Zato indrāri-vyākulaṁ lokam. Ko se ti demoni, njihova populacija, demonska populacija poveča, je vyākulaṁ lokam. Ljudje postanejo zmedeni. Indrāri vyākulaṁ lokaṁ mṛdayanti yuge yuge. Takrat, ko se to zgodi, pride Krišna. Ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28). Obstaja seznam imen, inkarnacij Krišne ali Boga. Toda po naštevanju vseh imen, Bhāgavata poudari, da: "Vsa priložena imena, so delen Krišnov representent. Toda ime, Krišna, je tu. On je resničen, originalna Osebnost..." Kṛṣṇas tu bhagavān svayam. In On pride... Indrāri-vyākulaṁ loke. Ko so ljudje preveč osramočeni, nad navalom demonov, On pride. Sam to tudi potrdi. To je śāstra. Ena śāstra reče, On pride v tem stanju. In Krišna reče: "Ja, yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata... tadātmānaṁ sṛjāmy aham: (BG 4.7) v tem času, pridem."

Tako da, v Kali-jugi, so ljudje precej zmedeni. Zato, je Krišna prišel v obliki Svojega imena, Hare Krišna. Krišna ni prišel osebno, preko Svojega imena je tu. Toda, ker je Krišna absoluten, ni razlike med Njim in Njegovim imenom. Abhinnatvān nāma-nāminoḥ (CC Madhya 17.133). Nāma-cintāmaṇi kṛṣṇa-caitanya-rasa-vigrahaḥ pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ. Ime je popolno. Ker je Krišna popoln, je Krišnovo ime, podobno popolno. Śuddha. Ni materialna stvar. Pūrṇaḥ śuddhaḥ nityaḥ. Večna. Ker je Krišna večen, je Njegovo ime prav tako večno. Pūrṇaḥ śuddhaḥ nitya-muktaḥ. V petju Hare Krišna mantre ni prisotnega materialnega koncepta. Abhinnatvān nāma-nāminoḥ. Nāma, sveto ime in Bog, sta si abhinna, identična. Tako da, ne moremo biti srečni... Rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam (BG 2.8). Tudi če dobimo kraljestvo polbogov, asapatya, brez rivalov, vseeno ne moremo biti srečni, vse dokler imamo materialni koncept življenja. To ni mogoče. To je razloženo v tem verzu. Hvala vam. To je vse.