SL/Prabhupada 0267 - Vyasadeva je opisal KrišnoLecture on BG 2.10 -- London, August 16, 1973

Tako da, Krišna-bhakti je taka. Popoln nadzor nad čuti. Podobno, kot ima Krišna popoln nadzor nad čuti, imajo tisti, ki so dejansko, Krišnove bhakte, prav tako popoln nadzor nad čuti. Hṛṣīkeśa. Tako kot Yamunacārya. On moli, govori, yad-avadhi mama cittaḥ kṛṣṇa-padāravinde, nava-nava-dhāmany udyataṁ rantum āsīt: "Odkar čutim to transcendentalno blaženost, ker sem vzel zavetje Krišnovih lotusovih stopal," yad-avadhi mama cittaḥ kṛṣṇa-padāravinde, kṛṣṇa-padāravinde, lotusova stopala od Krišne. "Odkar je moj citta, moje srce, privlačeno s strani Krišnovih lotusovih stopal," tad-avadhi bata nārī-saṅgame, "od takrat naprej, v hipu, ko pomislim na spolno življenje," bhavati mukha-vikāraḥ, "ga prezrem, pljunem nanj." To je torej Krišna-bhakti. Krišna-bhakti pomeni to. Bhakti-pareśānubhava-viraktir anyatra syāt (SB 11.2.42). Najbolj atraktivna značilost materialnega sveta je spolnost. To je temelj materialnega sveta. In ti ljudje delajo, noč in dan, zelo naporno, zgolj da bi lahko uživali v spolnosti. Yan maithunādi-gṛha... Toliko tveganja vzamejo nase. Ti, karmiji, zelo težko delajo. Kakšen je njihov življenjski užitek? Njihov življenjski užitek je spolnost. Yan maitunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham (SB 7.9.45). Zelo odvratne aktivnosti, toda to je njihov užitek. To je materialni svet. Tako da, Krišna ni tak. Toda ti neumneži, naslikajo sliko, ki je za njih nadvse cenjena, ono, kako Krišna objema gopije. Nekdo mi je omenjal... Zadnji... Kdo je prišel? Tista slika o Krišni. Ko je Krišna ubil Putano, te slike niso morali naslikati, ali, ko je ubil Kaṁso ali... Krišna ima tako zelo veliko slik. Teh slik ne bodo, umetniki. Preprosto bodo naslikali tisto sliko, na kateri se On zaupno ukvarja z gopijami. Tisti, ki Krišne ne more razumeti, kaj Krišna je, pri čemer je, Vyāsadeva, v devetih spevih pojasnil, kaj je Krišna, da bi Ga lahko razumeli, potem v desetem spevu, začne z rojstvom Krišne. Toda ti neumneži, pri priči skočijo na rāsa-līlo. Najprej razumi Krišno. Tako kot, če postaneš prijatelj nekega uglednga moža, ga najprej poskušaš razumeti. Potem boš poskusil razumeti njegove družinske zadeve ali njegove zaupne stvari. Toda ti ljudje gredo direktno na rāsa-līlo. In narobe razumejo. Zato, včasih rečejo, "Krišna je nemoralen." Kako je lahko Krišna nemoralen? S sprejetjem, s petjem Krišnovega imena, bodo nemoralne osebe postale moralne, in Krišna je nemoralen. Le poglejte si to neumnost. Zgolj s petjem Krišnovega imena, bodo nemoralne osebe postale moralne. In Krišna je nemoralen. To je povedal nek neumni profesor.