SL/Prabhupada 0317 - Bolezen je, da se ne predamo KrišniLecture on BG 4.7 -- Bombay, March 27, 1974

Poskusite razumeti, kaj je vera. Torej je Bog je eden. Bog ne more reči, kaj je in kaj ni religija. Bog pravi, Bhagavan Krišna v Bhagavad-giti pravi ... Tukaj je dejal yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati (BG 4.7), paritrāṇāya sādhū ... V naslednjem verzu je dejal:

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge
(BG 4.8)

Dva posla, Krišna je. Ker je že pojasnil, bhūtānām īśvaraḥ. "Jaz sem nadzornik vseh živih bitij." Kadar gre za neskladnost pri izvajanju dharme, potem je tu kazen ali nagrada. Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām. Dve stvari. Tako kot je dolžnost vlade zaščita državljanov, ki spoštujejo zakone, in kaznovanje izobčencev. To ste dve dolžnosti vlade. In vrhovni vladar, Krišna ... Ker od kod je prišla ta ideja? Vlada nagrajuje ljudi, ki spoštujejo zakone, ali ščiti, tiste, ki ne spoštujejo zakonov, tudi ščiti, vendar s kaznijo. Torej dharma pomeni, kot pravi Krišna v Bhagavad-giti, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). To je dharma. To je dharma. In je tudi naša dharma, naša značilnost.

Ker vsak od nas, ki smo predani nekomu, analizira vsakega. Ima nekoga višjega, kateremu je predan. Lahko svojo družino, ženo ali svojo vlado, svojo skupnost, svojo družbo, svojo politično stranko. Kamorkoli greste, se je treba prepustiti. Temu se ne morete izogniti. To je bil pogovor s profesorjem Kotovskyjem v Moskvi. Vprašal sem ga: "Zdaj imaš svojo komunistično filozofijo. Mi imamo našo Krišnovo filozofijo. V čem je razlika? Vi ste predana Leninu in mi smo predani Krišni. Kje je razlika?" Vsakdo se mora predati. Ni važno, kje se preda. Če je predaja pravilna, potem so pravilne tudi stvari. Če predaja ni pravilna, potem tudi stvari niso pravilne. To je filozofija. Tako sse predajamo.

Śrī Caitanya Mahāprabhu je to razložil. Jīvera svarūpa haya nitya-kṛṣṇa-dāsa (CC Madhya 20.108-109). Mi se predajamo, vendar se ne predajamo Krišni. To je bolezen. To je bolezen. In gibanje za zavest Krišne pomeni zdravljenje te bolezni. Zdravljenje te bolezni. Krišna tudi pride. Pravi: yadā yadā hi dharmasya (BG 4.7). Dharmasya glāniḥ, razhajanja pri prakticiranju religije, ko je razkorak, Krišna pravi: "Tadātmānaṁ sṛjāmy aham." In abhyutthānam adharmasya. Dve stvari sta tam. Ko se ljudje ne predajo Krišni, proizvajajo toliko Krišen. Toliko brezvestnih ljudi za predajo je tam. To je adharmasya. Dharma pomeni predajo Krišni, vendar namesto predaje Krišni se želijo predati mačkam, psom, temu, onemu, toliko stvarem. To je adharma.

Krišna ni prišel vzpostavit tako imenovane hindujske ali muslimanske ali krščanske religije. Ne. Prišel je, da vzpostavi pravo religijo. Prava religija pomeni, da se moramo pokoriti, se prepustiti resnični osebi. To je resnična religija. Mi se predajamo. Vsakdo je dobil kakšno idejo. On se je predal. Bodisi politično, socialno, gospodarsko, versko, kakor koli. Vsakdo je dobil kakšno idejo. In vodja tega ideala je tudi tam. Torej naš posel je predaja. To je dejstvo. Vendar ne vemo, kje se predati. To je težava. In ker je predaja zmotna ali napačna, je ves svet v kaotičnem stanju. Mi spreminjajo to predajo v tisto predajo. Nič več kongresne stranke. Zdaj je komunistična partija. Še enkrat: "Nič več komunistične partije. To ... Ta stranka, tista stranka." Kaj je smisel menjave stranke? Ker te stranka ali druga stranka nista predana Krišni. Torej, če niste prišli do točke predaje Krišni, tam ne more biti miru. To je smisel. Preprosto s spremembo z dežja pod kap ne boste rešeni.