SL/Prabhupada 0339 - Bog je vladar mi pa smo nadvladaniLecture on SB 5.5.2 -- Hyderabad, April 11, 1975

Vse, dokler se nahajamo na tej materialni ravni, s telesno koncepcijo življenja, potem bomo delali razlike: "Jaz sem Indijec. Ti si Američan. Ti si Anglež. "Ti si to, ono." Toliko stvari, toliko oznak. Torej, če se želite dvigniti na raven duhovnega samospoznanja, potem se formula glasi sarvopādhi-vinirmuktam. Sarvopadhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam (CC Madhya 19.170). To je začetek. To pomeni, da je začetek raven brahma-bhute. Brahma-bhūta ... (SB 4.30.20). Ista stvar. To je, Nārada Pañcarātra, sarvopādhi-vinirmuktam in brahma-bhūtaḥ prasannātmā (BG 18.54), Bhagavad-gīta, ista stvar. Kjer koli naletite na vedsko literaturo, ista stvar. Zato to predstavlja avtoriteto. Tukaj ni nobene kontradiktornosti. Gledano z materialnega nivoja: vi napišete knjigo, jaz napišem knjigo, nato pa se jaz ne strinjam z vami in vi ne z mano. To je materialni nivo. Duhovna raven pa je raven samospoznanja. Tu ni nobenih napak, ni iluzije, ni nepopolnih čutov in ni nikakršnega zavajanja. To je duhovna raven. Zato Bhagavad-gītā pravi, brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (BG 18.54). Ista stvar je potrjena tudi v Nārada Pañcarātri:

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170).

To je raven, do katere moramo priti, duhovna raven, kjer hṛṣīkeṇa ...

Hṛṣīka pomeni čutila; materialna čutila in duhovna čutila. Kaj so torej duhovni čuti? Duhovni čut ni stanje brez čutil. Ne. To je stanje očiščenih čutov. Z nečistimi čuti razmišljam takole: To telo je indijsko, zato naj bi služil Indiji. "To telo je ameriško, zato naj bi služil Ameriki." To je upādhi. Toda duhovna čutila pomenijo sarvopādhi-vinirmuktam - "Nisem več Indijec, nisem več Američan, nič več brāhmaṇa, nič več śūdra." Kaj pa sem potem? Kot je rekel Caitanya Mahāprabhu in tudi Krišna sarva-dharmān parityajya mām ekam ... (BG 18.66). To je duhovna raven: "Ne pripadam več tej ali oni dharmi. Preprosto sem duša, predana Krišni." To je sarvopādhi-vinirmuktam (CC Madhya 19.170). Če se lahko dvignemo na ta nivo duhovnega razumevanja: "Jaz sem duhovna duša. Ahaṁ brahmāsmi. Sem sestavni delček Boga ... " Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Krišna pravi: "Vsa ta živa bitja so moji sestavni delci." Manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati: (BG 15.7) "Živo bitje se bori za obstanek, saj je prekrito z umom in telesom." Tak je njegov položaj.

Torej, naše gibanje za zavest Krišne izobražuje ljudi takole: "Ti nisi to telo, niti ta um, niti ta inteligenca, ampak nad vsem tem. Ti si duhovna duša." Krišna to potrjuje z mamaivāṁśa. Če je torej Krišna duša, duhovna duša, potem ste tudi vi duhovna duša. Edina razlika je v tem, da je On vrhovni; mi pa smo podrejeni. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko yo bahūnāṁ vidadhāti ... (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). To je vedsko navodilo. On je prav tako živo bitje, mi smo tudi živa bitja, vendar je On vrhovni in mi smo podrejeni. To je razlika. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. To je naš položaj. To je samospoznanje. Ko to razumete tako: Krišna, Vsevišnji Gospod ali Bog, kakorkoli Ga imenujete, je popolna duhovna Duša, mi pa smo sestavni delci te duhovne Duše. On je vzdrževalec, mi smo vzdrževani. On je vrhovni upravitelj, mi pa smo pod Njegovo upravo. To je torej prvi nivo spoznanja. To se imenuje brahma-bhūta. Ko nadaljnje napredujete na nivoju brahma-bhūte, potem morda po mnogih rojstvih lahko razumete, kdo je Krišna. To je ... Bahūnāṁ janmanām ante (BG 7.19). Krišna pravi v Bhagavad-gīti, bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate. Ko je nekdo popolnoma jñānavān, moder, potem je njegova naloga vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ (BG 7.19). Potem lahko razume, da je Vāsudeva, sin Vasudeve, Krišna, vse. To spoznanje je potrebno. To je popolnost zavesti Krišne.