SL/Prabhupada 0468 - Samo poizvedujte in bodite pripravljeni na služenje KrišneLecture on SB 7.9.9 -- Mayapur, March 1, 1977

Pradyumna: Prevod: "Prahlāda Mahārāja nadaljuje: Morda ima kdo bogastvo, bogato družino, lepoto, strogost, izobrazbo, lesk, vpliv, fizično moč, marljivost, inteligenco in mistično jogijsko moč, vendar mislim, da tudi z vsemi temi kvalifikacijami ne moremo zadovoljiti Vsevišnje Božanske Osebnosti. Vendar pa lahko Gospoda zadovoljimo preprosto s predanim služenjem. Gajendra je to storil in Gospod je bil z njim zadovoljen."

Prabhupada:

manye dhanābhijana-rūpa-tapaḥ-śrutaujas-
tejaḥ-prabhāva-bala-pauruṣa-buddhi-yogāḥ
nārādhanāya hi bhavanti parasya puṁso
bhaktyā tutoṣa bhagavān gaja-yūtha-pāya
(SB 7.9.9)

Torej to so materialne stvari. (ob strani :) Ne deluje? Hmm? Bogatstvo, dhana ... Nihče ne more očarati Krišne z vsemi temi materialnimi lastnostmi. To so materialne dobrine: denar, potem moč, lepota, izobrazba, strogost, mistična moč in tako naprej. Obstaja veliko stvari. S tem se ni možno približati Vsevišnji Božanski Osebnosti. Kṛṣṇa osebno pravi, bhaktyā mām abhijānāti (BG 18.55). Ne pravi za vse te materialne dobrine, da "če je človek zelo bogat, ima lahko Mojo pozornost." Ne. Kṛṣṇa ni reven človek, kot sem jaz, da če mi nekdo da nekaj denarja, bom imel korist od tega. Samozadosten je, ātmārāma. Torej nobene pomoči ne potrebuje od kogar koli. Je popolnoma samozadosten, ātmārāma. Samo bhakti, ljubezen je potrebna.

Bhakti pomeni služiti Krišni. To je brez kakršnega koli motiva. Ahaituky apratihatā (SB 1.2.6). Tak bhakti, čisti. Anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam (CC Madhya 19.167, Brs. 1.1.11). Izjava šaster je, da bi moral biti bhakti vsepovsod čist.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)
sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170)

Obstaja toliko drugih definicij. In če imamo bhakti, ljubezen do Kṛṣṇe, potem ne potrebujemo veliko denarja ali moči ali izobrazbe ali strogosti. Nič takega. Kṛṣṇa pravi, patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati (BG 9.26). Od nas ne zahteva ničesar, ampak hoče od vseh, ker smo delci Krišne, da smo mu vsi poslušni in da ga ljubimo. To je Njegovo hrepenenje. Tako kot je oče zelo bogat človek. Od sina ne potrebuje nobene pomoči, vendar si prizadeva, da bi bil njegov sin poslušen do njega in da bi ga ljubil. To je njegovo zadovoljstvo. To je to. Kṛṣṇa je ustvaril ... Eko bahu śyāma. Mi smo vibhinnāṁśa - mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7) - del Kṛṣṇe, vsak od nas. Torej vsi imajo neke dolžnosti. Kṛṣṇa nas je ustvaril v pričakovanju, da bo nekaj storjeno, za zadovoljstvo Kṛṣṇe. To je bhakti. Tako, da imamo priložnost v tej človeški obliki življenja. Ne bi smeli zapravljati svojega dragocenega časa za nič drugega. Preprosto poizvedujte in bodite pripravljeni, kako služiti Krišni. Ānukūlyena kṛṣṇānuśīla. Ānukūla. Ne vaše zadovoljstvo, ampak Kṛṣṇino zadovoljstvo. Temu se reče ānukūla, ugodno. Ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam (CC Madhya 19.167). In anuśīlanam pomeni aktivnost, ne pa "V transu sem, meditiram." To je tudi ... Nekaj je boljše kot nič, toda vdano služenje je prava aktivnost. Eden mora biti aktiven in najboljša aktivnost je pridigati slavo Vsevišnje Božanske Osebnosti. To je najboljša dejavnost. Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me prīya-kṛttamaḥ (BG 18.69).