SL/Prabhupada 0470 - Mukti je še ena prevaraLecture on SB 7.9.9 -- Mayapur, March 1, 1977

Śrīdhara Swāmī je dejal, da je mukti tudi goljufija. Zakaj mukti? Kriša ne zahteva: "Če niste osvobojeni, ne morete služiti." Ne. Služite lahko v kakršnih koli pogojih. Ahaituky apratihatā (SB 1.2.6). Ne pa, da moramo najprej postati osvobojeni. Ker takoj, ko razvijaš bhakti, si že osvobojen. Ta nivo je tako dober, da bhakta, brez kakršnih koli drugih lastnosti, postane osvobojen. Brahma-bhūyāya sa kalpate.

māṁ ca ya 'vyabhicāreṇi
bhakti-yogena yaḥ sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)
Takoj.
sarva dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi...
(BG 18.66)

Če torej Kṛṣṇa prevzame odgovornost, da izniči vse vaše reakcije grešnega življenja, to pomeni, da ste nemudoma osvobojeni.

Osvoboditev pomeni ... V ta materialni svet se zapletamo, ker trenutek za trenutek ustvarjamo te vozle. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4). Ker smo v takem položaju, da moramo ravnati neugodno, ne pravilno, tudi če si ne želimo ... Tudi če ste zelo previdni, da ne ubijete niti mravlje, še vedno, neopazno, med hojo ubiješ veliko mravelj. In ne mislite, da ne grešite v tistem trenutku. Postanete grešni. Zlasti tisti, ki niso bhakte, morajo biti odgovorni za ubijanje, toliko majhnih bitij med hojo ali med ... Videli ste posodo za vodo. Toliko malih živali je tam noter. Tudi s premikanjem vodne posode ubijemo toliko živih bitij. Med prižiganjem ognja v pečici je notri veliko živih bitij. Ubiješ jih. Tako zavedno in tudi nezavedno smo v materialnem svetu v takem položaju, da storimo grešne dejavnosti, tudi če smo zelo, zelo previdni. Ste videli Jaine, oni želijo biti nenasilni. Ugotovili boste, da imajo takšno oblačilo, da majhne žuželke ne morejo v usta. Ampak te so umetne, ne moremo vedeti. V zraku je tudi veliko insektov. V vodi je veliko živih bitij. In mi pijemo vodo. Ne morete preveriti. To ni mogoče. Ampak, če boste osredotočeni na predano služenje, potem nimate reakcije.

Yajñārthe karmaṇo 'nyatra loko' yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Če je vaše življenje namenjeno yajni, službi Kṛṣṇe, potem za neizogibne grešne dejavnosti, ki jih izvajamo brez vednosti, nismo odgovorni. Manye mithe kṛtaṁ pāpaṁ puṇyaya eva kalpate. Torej naše življenje bi moralo biti namenjeno zavesti Krišne. Potem smo na varnem. V nasprotnem primeru smo zapleteni s toliko reakcijami naših dejavnosti in smo vezani v ponavljajočem rojstvu in smrti. Mām aprāpya nivartante mṛtyu-saṁsāra-vartmani (BG 9.3).

nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma
yad indriya-prītaya āpṛṇoti
na sādhu manye yato ātmano 'yam
asann api kleśada āsa dehaḥ
(SB 5.5.4)

Najvarnejši položaj je, da se vedno ukvarjamo z zavestjo Krišne. Nato duhovno napredujemo in smo varni pred reakcijami grešnega življenja.