SL/Prabhupada 0488 - Kje je boj? Če ljubite Boga, potem ljubite vse. To je znakLecture -- Seattle, October 18, 1968

Prabhupada: Da.

Upendra: Prabhupāda, včasih so lahko razlike, med tem, kaj je ljubezen do Boga med Kristjani in Muslimani, Budisti in Hindujci. Lahko se prepirajo, kaj je ljubezen do Boga.

Prabhupāda: Prepirajo se, tisti, ki niso zaljubljeni v Boga, tisti se morajo prepirati. To je ... Ker so mačke in psi. Med mačkami in psi ne morete pričakovati mirnih razmer. Borili se bodo med seboj. Torej, kakršni koli so, borijo se in to pomeni, da niso na popolnem nivoju. Zakaj bi se boril? Če ljubiš Boga, potem ljubiš vse. To je znak. Samaḥ sarveṣu bhūteṣu mad-bhaktiṁ labhate parām (BG 18.54). Ko dosežeš stopnjo enakovrednosti, enakosti, potem lahko vstopiš v kraljestvo ljubezni do Boga. Pred tem moraš doseči to. Tako kot pred začetkom pravne fakultete morate diplomirati, podobno, pred nivojem predanega služenja, se moramo zavedati, da so vsa živa bitja na istem nivoju. To je realizacija. Ne morete razlikovati: "To je nižje", "To je višje." Ne. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18). Ko je človek popolnoma izučen, ne dela razlik, "To je človek, to krava in to pes." Vidi, da je to duša prekrita z različnimi oblekami. To je vse. To je njegova vizija, univerzalna vizija enakosti. Ne morete reči, da pes nima življenja, da krava nima življenja. Kako lahko rečeš, da nima življenja? To je pomanjkanje znanja. Kaj je simptom življenja? Simptom življenja boste našli v človeku in tudi v mravljah. Kako lahko rečete, da majhna bitja, nižje živali nimajo življenja? To je pomanjkanje vašega znanja. Tudi drevesa, rastline imajo življenje. Za to je potrebno popolno znanje. Torej ljubezen do Boga, ki temelji na popolnem znanju je resnična ljubezen do Boga. Drugače je fanatizem. Torej, fanatiki, se lahko borijo med seboj. Vendar to ni ljubezen do Boga. Seveda je zelo težko priti do tega nivoja, vendar je treba poskusiti. To je zavest Krišne. Vsi smo študentje. Trudimo se. Vendar obstajajo tudi diplome. Tako kot je v izobraževalni ustanovi deseti razred, osmi razred, peti razred, šesti razred. In z jogo je podobno, tako je kot stopnišče ali dvigalo. Torej obstajajo različne stopnje popolnosti. Najvišja popolnost je tisti, ki vedno razmišlja o Kṛṣṇi. To je ... yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntarātmanā śraddhāvān bhajate ... (BG 6.47). Najvišja popolnost je Kṛṣṇa, vedno misliti na Krišno in Rādhārāṇī. To je najvišja stopnja popolnosti. Nima drugega posla: preprosto razmišlja samo o Krišni.