SL/Prabhupada 0523 - Avatar je tisti, ki prihaja iz višjih sfer, višjih planetovLecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Madhudviṣa: Prabhupāda, kakšna je razlika med inkarnacijo in avatarjem?

Prabhupada: Avatār je inkarnacija. Avatāra pomeni inkarnacija. Je inkarnacija v vašem slovarju "sprejeti telo"? Je to ...? Toda avatāra ... Seveda obstajajo različne stopnje avatārjev. Avatāra pomeni tisti, ki pride ... Prava beseda je "avataraṇa", tisti, ki se spusti sem. Avatāra pomeni tisti, ki prihaja z višje sfere, višjega planeta. Niso živa bitja tega sveta, tega materialnega sveta. Prihajajo iz duhovnega sveta. Imenujejo se avatāra. Tako so te stopnje avatārov različne. Veliko jih je śaktyāveśāvatāra, guṇāvatāra, līlāvatāra, yugāvatāra. Torej avatāra pomeni tisti, ki pride neposredno iz duhovnega sveta. Avatāra je preveden z besedo inkarnacija, vendar mislim, da je pomen inkarnacije "kdor sprejme telo." Ali ni? Torej, inkarnacija, vsak sprejme materialno telo. Toda avatāra ... Obstajajo avatāri Viṣṇuja in avatāre bhakt. Obstajajo različne stopnje avatāre. To boste prebrali v Nauku Gospodu Caitanye, ki bo kmalu izdan.