SL/Prabhupada 0531 - Kot lahko razumemo iz Vedske literature, ima Krišna veliko različic in potencialovRadhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Ime živega bitja je sarva-gaḥ. Sarva-gaḥ pomeni "tisti, ki lahko gre kamor koli si želi." Recimo Nārada Muni. Nārada Muni lahko potuje kamor koli želi, bodisi v duhovni svet bodisi v materialni svet. Tudi vi lahko to storite. Obstaja možnost. Obstajal je Durvāsā Muni, velik jogi. V enem letu je prepotoval celo vesolje, in šel do Viṣṇuloke in se vrnil. To je zapisano v zgodovini. Torej, to so popolnosti življenja. In kako je mogoče doseči to popolnost? Z razumevanjem Kṛṣṇe. Yasmin vijñāte sarvam eva vijñātaṁ bhavanti. Upaniṣad pravi, da če samo razumete Krišno je potem mogoče razumeti vse te stvari. Zavest Krišne je tako lepa stvar.

Tako danes, danes zvečer, govorimo o Rādhāṣṭamīju. Poskušamo razumeti glavno moč Kṛṣṇe. Rādhārāṇī je moč užitka Kṛṣṇe. Kot razberemo iz Vedske literature, ima Kṛṣṇa številne vrste moči. Parāsya śaktir vividhaiva śruyate (CC Madhya 13.65, povzetek). Tako, kot ima pomemben človek veliko pomočnikov in tajnikov, da mu osebno ni treba ničesar narediti, preprosto po njegovi volji se vse naredi, podobno, ima Vsevišnja Božanska Osebnost različne energije, in vse je opravljeno zelo lepo. Tako kot ta materialna energija. Ta materialni svet, v katerem zdaj živimo ... Temu pravimo materialna energija. Bahir-aṅga-śakti. Sanskrtsko ime je bahir-aṅga, zunanja energija Kṛṣṇe. Kako lepo je vse urejeno, v tej materialni energiji. To je razloženo tudi v Bhagavad-gīti, mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram: (BG 9.10) "Pod Mojo nadrejenostjo deluje materialna energija." Materialna energija ni samostojna. Je ... V ozadju je Kṛṣṇa. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). Prakṛti pomeni materialna energija. Podobno ... To je zunanja energija. Podobno je še ena energija, ki je notranja energija. Z notranjo energijo se manifestira duhovni svet. Parās tasmāt tu bhavaḥ anyaḥ (BG 8.20). Druga energija, parā, nadrejena, transcendentalna, duhovni svet. Ta materialni svet je pod nadzorom zunanje energije, podobno je duhovni svet pod nadzorom te notranje energije. Ta notranja moč je Rādhārāṇī.

Rādhārāṇī ..., danes je dan pojavitve Rādhārāṇī. Zato bi morali poskusiti razumeti Rādhārāṇī. Rādhārāṇī je moč užitka, hlādinī-śakti. Ānandamayo 'bhyāsāt (Vedānta-sūtra 1.1.12). V Vedānta-sutri, je Absolutna Resnica opisana kot ānandamaya, vedno v moči užitka. Ta ānandamaya, moč užitka ... Tako kot ānanda. Ko hočeš anando, užitek, ga ne moreš imeti sam. Sam ne moreš uživati. Ko ste v krogu prijateljev, ali v družini, v krogu sodelavcev, čutite zadovoljstvo. Tako kot jaz govorim. Govoriti je prijetno, ko je prisotno veliko oseb. Ne morem pa biti tukaj sam in govoriti. To ni ānanda. Ne morem govoriti ponoči, ko tukaj ni nikogar. To ni ānanda. Ānanda pomeni, da morajo biti drugi.