SL/Prabhupada 0541 - Če ljubiš mene, ljubi mojega psaSri Vyasa-puja -- Hyderabad, August 19, 1976

Ne morete si po svoje razlagati Božje besede. To ni mogoče. In dharma pomeni dharmāṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (SB 6.3.19). Doma ne morete izdelovati neke vrste verskega sistema. To je neumno, to je neuporabno. Dharma pomeni sākṣād bhagavat-praṇītam. Tako kot zakon. Zakon pomeni tisto, kar reče vlada. Doma ne morete uveljavljati zakonov. Recimo na ulici, vladni zakon določa, da se držite leve ali desne. Ne morete reči "Kaj je narobe, če grem na desno ali na levo?" Ne, tega ne moreš. Potem boste zločinci. Podobno je danes ... Ne samo danes - od nekdaj obstaja veliko verskih sistemov. Veliko. Toda pravi verski sistem je tisto, kar pravi Bog ali Kṛṣṇa. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). To je religija. Preprosto. Ne moreš ustvariti religije.

Zato je v Śrīmad-Bhāgavatamu, začetek, dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇām (SB 1.1.2). Torej ... Nekdo lahko zavida, da je ta oseba usposobila nekaj učencev in sedaj nudijo molitve in pūjo. Ne, to je sistem. Ne zavidajte ... Ācāryaṁ māṁ vijānīyān nāvamanyeta karhicit (SB 11.17.27). Ācārya je predstavnik Boga. Yasya prasādād bhagavat-prasādo. Če ponujate molitve, častite àcārya, potem je Krišna, Vsevišnja Božanska Osebnost zadovoljen. Če ga želite zadovoljiti morate zadovoljiti Njegovega predstavnika. "Če me imaš rad, imej rad mojega psa." In v Bhagavad-gīta je rečeno ācāryopāsanam (BG 13.8-12). Ācāryopāsanam. Moramo častiti àcārya.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathita hy arthaḥ
prakāśante mahātmanaḥ
(ŚU 6.23)

To je Vedska mantra. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12).

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śabde pāre ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam
(SB 11.3.21)

Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Torej, to so odredbe. Guru mora biti v sistemu paramparā. Potem je bona fide. Sicer pa je bedak. Mora biti v sistemu paramparā in če želite razumeti tad-vijñānam, transcendentalne znanost, morate pristopiti h guruju.. Ne morete reči: "To bom doma razumel." Ne. To ni mogoče. To je odredba vseh śāster. Tasmād guruṁ prapad ... Kdo potrebuje guruja? Guru ni po modi, tako kot ima psa po modi sodobna civilizacija, podobno imamo tudi mi guruja. Ne, ne tako. Kdo potrebuje guruja? Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (SB 11.3.21). Tisti, ki si prizadeva, razumeti znanost o duhovni duši. Tad vijñānam. Om tat sat. On potrebuje guruja. Guru ni moda.