SL/Prabhupada 0653 - Če Bog ni oseba, kako so lahko njegovi otroci osebe?Lecture on BG 6.6-12 -- Los Angeles, February 15, 1969

Bhakta: "V Padma Purāṇi je rečeno, 'Nihče ne more razumeti transcendentalne narave imena, oblike, lastnosti in zabav Śrī Kṛṣṇe preko svojih materialnih onesnaženih čutov. Samo tistemu, ki postane duhovno prepojen s transcendentalnim služenjem Gospodu, se transcendentalno ime, oblika, kvalitete in zabave Gospoda razkrijejo.'"

Prabhupāda: Da, to je zelo pomembno. Zdaj, Kṛṣṇa, Kṛṣṇo sprejemamo za Vrhovnega Gospoda. Kako torej sprejmemo Kṛṣṇo za Vrhovnega Gospoda? V Vedski literaturi je namreč prav tako kot v Brahma-saṁhiti navedeno, īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (BS 5.1). Domišljija... Tisti, ki so pod vplivom strasti in nevednosti, si domišljajo obliko Boga. In ko so zmedeni, rečejo, "O, saj sploh ni osebnega Boga. Vse je brezosebno ali praznina." To je frustracija. Toda v resnici ima Bog obliko. Zakaj je ne bi imel? Vedānta pravi, janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1): Vrhovna Absolutna Resnica je tista, iz katere oziroma iz česar vse izhaja. Torej, imamo oblike. Torej jo imamo tudi mi, zato mora biti... Ne samo mi, obstajajo različne vrste oblik živih bitij. Od kod prihajajo? Kje je izvor teh oblik? To je zelo zdravorazumsko vprašanje. Če Bog ni oseba, kako so potem Njegovi sinovi postali osebe? Če vaš oče ni oseba, kako ste vi postali oseba? To je zelo zdravorazumsko vprašanje. Če moj oče nima oblike, od kje sem dobil svojo obliko? Toda ljudje si zaradi frustracij, ko vidijo, da njihova oblika prinaša težave, predstavljajo, da mora biti Bog brezobličen. To je nasprotno od dojemanja te oblike. Toda Brahma-saṁhitā to zanika. Bog ima obliko, vendar je On sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (BS 5.1). Sat, cit, ānanda. Sat pomeni večno. Sat pomeni večnost, cit pomeni znanje in ānanda pomeni užitek. Torej ima Bog obliko, vendar tako, ki je polna užitka, polna znanja in večna. Zdaj pa to primerjajte z vašimi telesi. Vaše telo ni niti večno, niti polno užitka, niti polno znanja. Bog torej ima obliko, vendar drugačno. Mi pa takoj, ko govorimo o obliki, mislimo, da mora biti takšna kot naša. Zato pomislimo na nasprotje, brezobličnost. To nikakršno znanje. To ni znanje. Zato je v Padma Purāṇi rečeno, da ni mogoče razumeti oblike, imena, kvalitet, pripomočkov Boga s temi materialnimi čuti. Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Kako lahko špekulirate o vrhovni popolnosti, če so vaši čuti nepopolni? To ni mogoče. Kako je pa je to potem mogoče? Sevonmukhe hi jihvādau. Če izurite svoje čute, če jih očistite, vam bodo ti očiščeni čuti pomagali videti Boga.

Tako kot če imate neko bolezen, sivo mreno na svojih očeh, še ne pomeni, da ste v osnovni nezmožni videti. Videti ne morete, ker vaše oči bolehajo za sivo mreno. To še ne pomeni, da ni ničesar za videti. Vi ne morete videti. Prav tako si trenutno preprosto ne morete zamisliti, kakšna je oblika Boga, če pa bo vaša siva mrena odstranjena, jo boste lahko videli. To je potrebno. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti (BS 5.38). Brahma-saṁhitā pravi, da bhakte, katerih oči so maziljene z mazilom Božje ljubezni, take osebe v svojih srcih vidijo Boga, Kṛṣṇo, neprestano, štiriindvajset ur na dan. Ne pa... Očistiti morate torej svoje čute. Potem boste zmožni razumeti, kakšna je oblika Boga, kakšno je ime Boga, kakšne so kvalitete Boga, kakšna je lastnina Boga. Bog ima vse. O teh stvareh se govori v Vedski literaturi.

Prav kot apāni-pādo javana-gṛhīta. Rečeno je, da Bog nima ne rok, ne nog. Vendar lahko sprejme karkoli mu ponudite. Bog nima oči in ušes, vendar lahko vse vidi in vse sliši. Na to gledamo kot na nasprotja. To pomeni, da kadarkoli govorimo o videnju, mislimo, da imamo opravka z očmi kot so naše. To je naša materialna perspektiva. Bog ima oči, On lahko vidi celo v temi. Vi ne morete videti v temi. Torej ima drugačno oko. Bog lahko sliši. Če ste... Bog je v Svojem kraljestvu, ki je milijone in milijone milj daleč stran, če pa nekaj govoriš, šepetaš, spletkariš, On vse sliši. Ker On sedi znotraj vas. Torej se ne morete ogniti temu, da bi vas Bog videl, da bi vas Bog slišal ali da bi se vas Bog dotikal.