SL/Prabhupada 0708 - Razlika med žvljenjem ribe in mojim življenjemLecture on SB 3.26.32 -- Bombay, January 9, 1975

Ker sem duhovna duša, nimam nič skupnega s tem materialnim svetom. Asaṅgo 'yaṁ puruṣaḥ. Ta duhovna duša nima ničesar skupnega z materialnim svetom. Toda zaradi ujetosti v ta materialni svet in v njegove različne aktivnosti smo dobili to telo in zdaj smo v njem. To je zapleteno. Tako kot se riba zaplete v mrežo, podobno smo tudi mi, živa bitja, zapleteni v mrežo delovanja teh materialnih elementov. Zelo težaven položaj. Tako kot ribe, ujete v mrežo ribiča, ta predstavlja māyo, smo tudi mi ujeti v to mrežo, ki jo je ustvarila materialna narava. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarva ... (BG 3.27). Ker smo se zapletli v to materialno, smo pristali tukaj. Kot je zapletena riba, smo podobno zapleteni tudi mi. Ta materialni svet naj bi bil kot velik ocean, bhavārṇava. Arṇava pomeni ocean, bhava pa situacijo, v kateri se ponavlja rojstvo in smrt. To se imenuje bhavārṇava. Anādi karama-phale, paḍi 'bhavārṇava-jale. Anādi karma-phale: "Pred stvarjenjem sem prejel rezultate svojih preteklih delovanj in tako ali drugače sem zdaj padel v ta ocean bhavārṇave, kroga rojstva in smrti." Ko se zapletena riba bori za obstoj, kako priti iz mreže, takrat ni mirna. Takoj ko ribo ujamemo v mrežo, začne: "Fut! Fut! Fut! Fut! Fut!" Želi ven. To je torej naš boj za obstanek - kako se izviti iz te mreže. A tega ne vemo.

Da bi se rešili iz te ujetosti, nam pomaga samo usmiljenje Kṛṣṇe. On zmore vse. Takoj nas lahko reši tega položaja. Kako bi bil On sicer vsemogočen? Ne morem ven. Tudi ribe ne morejo ven ujetosti. Ampak - če ribič želi, jo lahko takoj reši in vrže v vodo. Potem spet dobi življenje. Podobno, če se predamo Kṛṣṇi, nas On lahko takoj reši. In pravi, ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (BG 18.66). Samo predajte se. Kot vidi ribič, "Fut! Fut! Fut!", če pa se riba preda... Hoče se predati, vendar ve, kako. Zato ostaja znotraj mreže. Če pa je ribiču všeč, jo lahko vzame ven in vrže v vodo. Podobno je, če se predamo Krišni. In za ta proces predaje - temu je namenjeno človeško življenje. V drugih življenjskih oblikah te možnosti ni - ribe tega ne zmorejo, jaz pa lahko. To je razlika med življenjem ribe in mojim življenjem. Riba, zapletena v mrežo, nima te moči. Obsojena je.